Moje Zabrze

Zabrzańskie ulice

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 /

Zabrzańskie ulice

ul. MARCINA LUTRA
Patronem ulicy jest niemiecki teolog i reformator religijny Marcin Luter, żyjący w latach 1483 - 1546, twórca luteranizmu i Kościoła ewangelicko- augsburskiego.

Marcin Luter urodził się 10 listopada 1483 r. w Eisleben w Saksonii. Po ukończeniu szkoły łacińskiej w Magdeburgu, przez 4 lata studiował filozofię na uniwersytecie w Erfurcie. W 1507 r. otrzymał święcenia kapłańskie; rok później został powołany na katedrę teologii nowo założonego uniwersytetu w Wittenberdze i pozostał na i tym stanowisku do końca życia.

Dnia 31 października 1517 r. profesor uniwersytetu, mnich zakonu augustianów, dr Marcin Luter przybił na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze swoje "Tezy", czyli twierdzenia, wzywając uczonych teologów do publicznej dysputy religijnej na temat istoty i skuteczności odpustów. To drobne na pozór zdarzenie stało się początkiem Reformacji Kościoła, która stanowi nowy zwrot w sprawach religijno-kościelnych oraz kulturalnych.

W 1534 r. prasę drukarską w Wittenberdze opuściła Biblia niemiecka w przekładzie doktora Marcina Lutra. W XVI wieku miano jej wydrukować około 1 miliona egzemplarzy. Obok znaczenia religijnego - jakie miała dla dalszego przebiegu Reformacji - Biblia Lutra wywarła olbrzymi wpływ na rozwój języka niemieckiego: wśród mnóstwa dialektów mowy niemieckiej język Lutra wszedł w użycie warstw wykształconych i stał się językiem literackim.

Chociaż był słabego zdrowia, jednak wytrwale pracował. O jego niezłomnej energii, niezwykłej pracowitości świadczy zbiór jego licznych pism wydanych w kilkudziesięciu olbrzymich tomach zwanych Weimariana. Zmarł w czwartek, 18 lutego o godzinie trzeciej po północy 1546 roku.

tekst ze strony
www.luter.pl

Ulica Marcina Lutra, jeszcze niedawno Manifestu Lipcowego, a wcześniej Krakowska, przed wojną Schechestr., a jeszcze wcześniej Ringstr. Znajduje się tu Kościół Pokoju - parafia ewangelicka - wybudowany w 1874 roku. Obok jest budynek dawnej szkoły, gdzie mieści się teraz OPP nr 2. Niedaleko znajduje się budynek łaźni miejskiej z 1929 r. W narożnym budynku mieści się nowoczesny bank Lukas, gdzie jeszcze niedawno była restauracja Bagatela z dansingiem. Restauracja (pod inną nazwą) założona została w 1900 roku.

Zabrzańskie ulice - ul. M. Lutra Zabrzańskie ulice - ul. M. Lutra Zabrzańskie ulice - ul. M. Lutra Zabrzańskie ulice - ul. M. Lutra

Foto - Zbyszek Natorski, informacje - Marian Jędrzejczak

Szukaj

Menu

Zobacz również