Moje Zabrze

Zabrzańskie ulice

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 /

Zabrzańskie ulice

ul. CZESŁAWA KLIMASA
Czesław Klimas (1865-1937) ksiądz, działacz narodowy, społeczny i plebiscytowy na Opolszczyźnie, ur. w Poznaniu w rodzinie rzemieślniczej. Po ukończeniu gimnazjum w Opolu w 1886 roku, studiował teologię na Uniwersytecie Wrocławskim.

Po święceniach kapłańskich (1890r.) był wikarym w różnych parafiach opolskich, a od 1895r. proboszczem w Tarnowie Opolskim. Znany ze swych polskich przekonań, łączył pracę duszpasterską z działalnością na rzecz uświadamiania i umacniania poczucia narodowego.

W okresie powstań i plebiscytu działał m.in. w polskich organizacjach kościelnych. Po 1922 roku poseł do pruskiego Landtagu z ramienia Polsko-Katolickiej Partii Ludowej, prezes opolskiej dzielnicy Związku Polaków w Niemczech, a także prezes Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Śląsku Opolskim. Zmarł w Tarnowie Opolskim.

"Encyklopedia Powstań Śląskich"
Instytut Śląski w Opolu 1984

Ulica ks. Cz. Klimasa, dawniej Kirchstr., łączy ul. Z. Padlewskiego z ul. M. Lutra. Jest krótką ulicą z zabudową mieszkaniową z poprzedniej epoki, o małym natężeniu ruchu. Znajduje się tutaj niewielki skwer oraz ogród i Dom Parafialny Kościoła Pokoju.

Zabrzańskie ulice - ul. ks. Cz. Klimasa Zabrzańskie ulice - ul. ks. Cz. Klimasa Zabrzańskie ulice - ul. ks. Cz. Klimasa Zabrzańskie ulice - ul. ks. Cz. Klimasa

Foto - Zbyszek Natorski, informacje - Marian Jędrzejczak

Szukaj

Menu

Zobacz również