Moje Zabrze

Zabrzańskie ulice

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 /

Zabrzańskie ulice

ul. KS. DR. SZRAMKA
Emil Szramek urodził się 29 sierpnia 1887r. w Tworkowie koło Raciborza jako jedno z siedmiorga dzieci Augusta Szramka i Józefy z Kandziorów. Po wyjeździe ojca w 1895 r. do Ameryki "za chlebem", wychowaniem dzieci zajęła się matka, której zawdzięczały wychowanie religijne i poczucie polskości umacniane polskimi książkami i wspólnym śpiewaniem śląskich piosenek ludowych.

Po ukończeniu gimnazjum w Raciborzu, w 1907 roku rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Po ich ukończeniu w roku 1910 wstępuje do Seminarium Duchownego we Wrocławiu, gdzie 22 czerwca 1911 r. otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk kardynała Georga Koppa.

Pierwszą placówkę objął w Miechowicach pod Bytomiem, następnie pracował w parafii tyskiej. Będąc wikarym pogłębia swoje wiadomości. W roku 1914 otrzymuje tytuł doktorski, a w 1916 zdaje egzamin proboszczowski. W 1917 r. zostaje przeniesiony do Mikołowa, gdzie staje się współzałożycielem Towarzystwa Oświaty na Śląsku im. św. Jacka - polskiej organizacji mającej paraliżować agitację niemiecką przeciw rodzącej się niepodległości Polski. Był autorem wielu artykułów zamieszczonych w pismach "Głosy znad Odry" - którego był redaktorem i "Weisse Adler" - ukazującego się w czasie plebiscytu w Bytomiu pisma w języku niemieckim. W okresie walki z polskością w czasie powstań walczył w obronie języka polskiego.

W latach 1926 - 1940 był proboszczem w kościele Mariackim w Katowicach. Cała działalność ks. Szramka wiązała się z jego głęboką wiarą, że cały Śląsk wróci do swej ojczyzny. Patriotyczna postawa duszpasterska, naukowa i kulturalna w całym okresie pracy, również w okresie powstań i plebiscytu, sprawiła, iż znalazł się na listach Gestapo.

W dniu 8 kwietnia 1940 r. został aresztowany i wywieziony do Dachau. Później do Gusen, potem do Mauthausen i znów do Dachau, gdzie umiera 13 stycznia 1942 r.

tekst - Darek Guz

Ulica ks. dr. Emila Szramka - boczna ul. Opolskiej (ślepa), długość 150 m, przy ulicy zlokalizowanych jest 9 budynków, z których 8 wybudowanych jest przed 1945 r., numery nieparzyste 7-15, parzyste 10-18.
Nazwy wcześniejsze - Bielitzerstraße, Annastraße.

Zabrzańskie ulice - ul. Szramka Zabrzańskie ulice - ul. Szramka Zabrzańskie ulice - ul. Szramka Zabrzańskie ulice - ul. Szramka

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć