Moje Zabrze

Zabrzańskie ulice

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 /

Zabrzańskie ulice

ul. JOHANNA W. GOETHEGO
Johann Wolfgang von Goethe (ur. 28 sierpnia 1749r. we Frankfurcie nad Menem, zm. 22 marca 1832r.) - najwybitniejszy niemiecki poeta okresu romantyzmu i jeden z najbardziej znaczących w skali światowej, dramaturg, prozaik, uczony, polityk, filozof i mąż stanu. Związany z romantyzmem, nie zerwał nigdy więzów łączących go z klasycyzmem.

Był również myślicielem i uczonym, znawcą wielu dziedzin wiedzy oraz sztuki. Studia prawnicze skończył w Lipsku i Strasburgu. W 1775 roku osiadł w Weimarze, gdzie pozostał do końca życia. Pełnił różne funkcje na dworze księcia sasko-weimarskiego, dochodząc do rangi prezydenta Izby Finansów. W roku 1782 został nobilitowany. Od roku 1791 do 1817 kierował teatrem oraz wszystkimi instytucjami oświatowo-kulturalnymi księstwa. W 1786 roku wyjechał na dwa lata do Włoch, co wywarło duży wpływ na jego twórczość.

Najbliższa przyjaźń łączyła go z wielkim poetą romantycznym, F. Schillerem. Zmarł w Weimarze, w całkowitym osamotnieniu, po zgonie żony i jedynego syna.

tekst ze strony
pl.wikipedia.org

Dzisiejsza ulica J. W. Goethego przez długi okres czasu nosiła imię Nikosa Belojanisa, wcześniej Ignacego Daszyńskiego, Goethestr. i Guidostr. Południowa strona ulicy, sąsiadująca z trasą kolejową, jest niezabudowana, z wyjątkiem, względnie nowego, budynku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Pozostałe budynki pochodzą z poprzedniej epoki. Ulica ta znana jest z dworca autobusowego komunikacji miejskiej z oryginalnym zadaszeniem poszczególnych przystanków. Na rogu z ulicą Wyzwolenia jest Pogotowie Ratunkowe. Na skarpie corocznie robiony jest kwiatowy herb miasta.

Zabrzańskie ulice - ul. Goethego Zabrzańskie ulice - ul. Goethego Zabrzańskie ulice - ul. Goethego Zabrzańskie ulice - ul. Goethego

Foto - Zbyszek Natorski, informacje - Marian Jędrzejczak

Szukaj

Menu

Zobacz również