Moje Zabrze

Zabrzańskie ulice

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 /

Zabrzańskie ulice

ul. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO
Leon Wyczółkowski - czołowy malarz, grafik i rysownik okresu Młodej Polski; wybitny reprezentant nurtu realistycznego w polskiej sztuce. Urodzony w 1852r. w Hucie Miastowskiej k. Siedlec, zmarł w 1936r. w Warszawie.

Edukację artystyczną rozpoczął w 1869 r. w warszawskiej Klasie Rysunkowej, gdzie kształcił się do 1875 r. Naukę kontynuował w akademii monachijskiej. Swe umiejętności warsztatowe doskonalił w okresie 1877-1879 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych studiując u Jana Matejki.

W 1878r. odbył podróż do Paryża. W 1879r. osiadł na rok we Lwowie, następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie mieszkał do 1883 roku. Pobyt na Ukrainie w latach 1883-1894 przyniósł stylistyczny przełom w twórczości Wyczółkowskigo, zapoczątkowując realistyczny nurt jego sztuki.

W roku 1895 artysta powrócił do Krakowa, gdzie w macierzystej uczelni podjął pracę pedagogiczną; mianowany w 1899r. profesorem, nauczał tam do 1911r. W 1897r. wszedł do grona członków-założycieli TOWARZYSTWA ARTYSTÓW POLSKICH "SZTUKA", elitarnego ugrupowania reprezentującego polską sztukę w ramach międzynarodowego ruchu wystawienniczego.

Zagraniczne podróże poszerzyły tematyczny zakres jego sztuki o nowe motywy; w latach 90. XIX w. przebywał we Włoszech, w 1905r. zwiedzał Hiszpanię, w roku 1915 poznawał Anglię, Szkocję i Holandię. Okres I wojny światowej spędził w Warszawie i Krakowie.

W latach 1918-1929 mieszkał w Krakowie, skąd wyjeżdżał często do swego majątku w Gościeradzu k. Bydgoszczy. W roku 1929 przeniósł swą pracownię do Poznania. W 1934r. objął stanowisko profesora grafiki w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

tekst ze strony
www.culture.pl

Ulica Leona Wyczółkowskiego, dawniej Schulzestr. łącząca ul. Klonową z ul. 3-go Maja charakteryzuje się dużym ruchem samochodowym wynikającym z bliskiego sąsiedztwa targowiska. Zabudowa ulicy jest przed i powojenna, w większości mieszkaniowa, bez wyróżniających ją obiektów.

Zabrzańskie ulice - ul. Leona Wyczółkowskiego Zabrzańskie ulice - ul. Leona Wyczółkowskiego Zabrzańskie ulice - ul. Leona Wyczółkowskiego Zabrzańskie ulice - ul. Leona Wyczółkowskiego

Foto - Zbyszek Natorski, informacje - Marian Jędrzejczak

Szukaj

Menu

Zobacz również