Moje Zabrze

Zabrzańskie ulice

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 /

Zabrzańskie ulice

ul. KS. JÓZEFA LONDZINA
Ks. Józef Londzin (1863-1929) - po ukończeniu szkoły ludowej w Zabrzegu i ośmioklasowego gimnazjum niemieckiego w Bielsku, ukończył Seminarium Duchowne w Widnawie na Morawach, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie.

Po powrocie na Śląsk był wikariuszem w Strumieniu oraz Międzyrzeczu, osiadł zaś w Cieszynie. Oprócz codziennych zajęć prowadził pracę w Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego i w "Gwiazdce Cieszyńskiej", którą redagował. Dążył do otwarcia polskiego gimnazjum w Cieszynie.

Mimo ogromnych trudności, w 1895 r. powstało gimnazjum, w którym ks. Józef Londzin pełnił rolę katechety. Prowadził on również działalność w towarzystwach, dziedzictwo Błogosławionego Jana Sarkandra i jako jego prezes założył w Cieszynie drukarnię, w której drukowano "Gwiazdkę Cieszyńską", książki, broszury oraz modlitewniki. Ks. Londzin należał też do związku "Śląskich Katolików", organizacji polityczno-społecznej Śląska Cieszyńskiego.

Od roku 1907 był posłem parlamentu austriacko-węgierskiego w Wiedniu, założył również Cieszyński Bank Kredytowy. Przez dłuższy czas był prezesem polskiego Towarzystwa Turystycznego "Beskid Śląski", które przyczyniło się do wybudowania dwóch pierwszych schronisk w Beskidzie Śląskim - na Stożku i Ropiczce.

Po I wojnie światowej ks. Londzin utworzył Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego, której przewodniczył do utworzenia na tych terenach polskiej władzy państwowej. W roku 1919 został posłem sejmu w Warszawie, zaś w 1928 roku senatorem senatu Rzeczypospolitej. W uznaniu zasług zyskał wiele odznaczeń i członkostw honorowych. Władza kościelna obdarzyła go godnością kanonika dwóch kapituł, katowickiej i sandomierskiej, zaś Ojciec Święty Pius X obdarzył go godnością prałata.

W 1927 roku ks. Londzin został burmistrzem Cieszyna. Zajmował się również działalnością pisarską o kierunku historycznym, dzięki której otrzymał tytuł pierwszego polskiego historyka na Śląsku Cieszyńskim. Do cennych źródeł rozpraw można zaliczyć: "Zaprowadzenie języka polskiego w szkołach ludowych Księstwa Cieszyńskiego", "Kościoły drewniane w Księstwie Cieszyńskim", "Stan szkół ludowych w Księstwie Cieszyńskim" i wiele innych. Na Borku koło seminarium nauczycielskiego zainicjował budowę bursy dla młodzieży polskiej i uczącej się w gimnazjum polskim i seminarium nauczycielskim. Założył również w Cieszynie muzeum etnograficzne, które w czasie okupacji litewskiej uległo zagładzie.

Ks. Józef Londzin był to człowiek skromny, pełen dobroci dla ludzi. Miał szczodrą rękę dla potrzebujących, szczególnie pomagał ubogiej kształcącej się młodzieży. Nie pozostawił po sobie żadnego majątku. Zmarł jako człowiek biedny, ale wielki duchem 21 kwietnia 1929 roku.

tekst ze strony
http://www.szkoly.edu.pl/zs.czechowice-dziedzice/patron.htm

ul. ks. Józefa Londzina - dawniej Hochbergstr. - znajduje się w okolicach pl. Teatralnego i jest równoległa do ul. Niedziałkowskiego. U wejścia ulicy znajduje się piękny, ale bardzo zaniedbany budynek, w którym mieści się obecnie Biblioteka Miejska. Przed budynkiem stoją trzy olbrzymie platany. Po drugiej stronie ulicy znajduje się Szkoła Podstawowa nr 8. Są to jedyne budynki wyróżniające się na ulicy. Pozostałe - typowo mieszkaniowe budowane w jednym stylu. Na jednym budynku jest data 1907 r.

kliknij, zobacz duże zdjęcie kliknij, zobacz duże zdjęcie kliknij, zobacz duże zdjęcie kliknij, zobacz duże zdjęcie kliknij, zobacz duże zdjęcie

Foto - Zbigniew Natorski, informacje - Marian Jędrzejczak

Szukaj

Menu

Zobacz również