Moje Zabrze

Zabrzańskie ulice

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 /

Zabrzańskie ulice

ul. KONDRATOWICZA
Władysław Syrokomla to pseudonim literacki Ludwika Władysława Kondratowicza herbu Syrokomla (ur. 29 września 1823 r. w Smolhowie na Białorusi, zm. 15 września 1862 r. w Wilnie), polski poeta i tłumacz.

Pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej. Kształcił się w szkołach w Nieświeżu i Nowogródku w latach 1833-1837, ale ze względów finansowych rezygnował z nauki i zaczął pracę jako kancelista w dobrach Radziwiłłów.

W roku 1844 zadebiutował gawędą poetycką "Pocztylion". W latach 1844-1853 dzierżawca wsi Załucze. Od 1853 roku dzierżawca Borejkowszyzny pod Wilnem. Zwolennik uwłaszczenia chłopów, współpracownik Kuriera Wileńskiego, uczestniczył w manifestacjach patriotycznych. Uwięziony w 1861 roku przez władze carskie i przymusowo osadzony w Borejkowszczyźnie. Dokonał licznych przekładów Goethego, Heinego, Rylejewa, Lermontowa, Niekrasowa, Szewczenki, Berangera, a także przekładów z łaciny. Został pochowany na cmentarzu na Rossie w Wilnie.

tekst ze strony
http://pl.wikipedia.org

Ulica Ludwika Kondratowicza, dawniej Hindenburgstr., łączy ul. Wolności z ul. Pestalozziego i dalej z ul. Grunwaldzką. Znajduje się przy niej kościół pod wezwaniem św. Macieja oraz cmentarz. Drogą można dojechać do kąpieliska Leśnego.

Zabrzańskie ulice - ul. Kondratowicza Zabrzańskie ulice - ul. Kondratowicza Zabrzańskie ulice - ul. Kondratowicza Zabrzańskie ulice - ul. Kondratowicza

Foto - Zbyszek Natorski, informacje - Marian Jędrzejczak

Szukaj

Menu

Zobacz również