Moje Zabrze

Zabrzańskie ulice

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 /

Zabrzańskie ulice

ul. WOLSKIEGO
Michał Wolski (1860 - 1922), działacz narodowy i plebiscytowy, organizator ruchu śpiewaczego i gimnastycznego na Górnym Śląsku, farmaceuta.

Urodzony w Złotym Potoku, powiat częstochowski, w rodzinie ziemiańskiej, syn powstańca z 1863 roku. Farmację studiował w Lipsku, gdzie w 1886 roku uzyskał dyplom aptekarza. W 1906 roku osiedlił się w Bytomiu, gdzie prowadził drogerię.

Był inicjatorem powstania w 1910 roku pierwszego polskiego domu narodowego na Górnym Śląsku "UL" w Bytomiu. W tym samym roku założył Związek Polskich Kół Śpiewaczych, a od 1911 roku był prezesem Wydziału Dzielnicy Śląskiej Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", założycielem bytomskiego Towarzystwa "Casino" i Towarzystwa Górnośląskich Przemysłowców. W 1919 roku był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Drogistów na Śląsku.

Dzięki jego pomocy finansowej powstało na Zadolu (obecnie dzielnica Katowic) boisko, na którym odbywały się zjazdy polskich chórów i zloty gniazd Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". W grudniu 1918 roku był delegatem na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Współzałożyciel POW Górnego Śląska i uczestnik przygotowań sanitarnych do powstań. Zmarł w Katowicach i tam został pochowany.

Encyklopedia Powstań Śląskich
Instytut Śląski w Opolu
Opole 1984

Ulica Leona Wyczółkowskiego, dawniej Schulzestr. łącząca ul. Klonową z ul. 3-go Maja charakteryzuje się dużym ruchem samochodowym wynikającym z bliskiego sąsiedztwa targowiska. Zabudowa ulicy jest przed i powojenna, w większości mieszkaniowa, bez wyróżniających ją obiektów.

Zabrzańskie ulice - ul. Leona Wyczółkowskiego Zabrzańskie ulice - ul. Leona Wyczółkowskiego Zabrzańskie ulice - ul. Leona Wyczółkowskiego Zabrzańskie ulice - ul. Leona Wyczółkowskiego

Foto - Zbyszek Natorski, informacje - Marian Jędrzejczak

Szukaj

Menu

Zobacz również