Moje Zabrze

Zabrzańskie kościoły

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 /

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

KOŚCIÓŁ PARAFII ŚW. TERESY
Zabrze - Mikulczyce, ul. Św. Teresy 2

Po I wojnie światowej Mikulczyce stanowiły duży ośrodek przemysłowy. W związku z tym powstała potrzeba budowy nowego kościoła. Jego budowniczym był ks. Augustyn Grochowina, proboszcz pobliskiej parafii św. Wawrzyńca. Za patronkę nowego kościoła obrano św. Teresę od Dzieciątka Jezus. Kościół wybudowano w niezwykle krótkim czasie: 3 października 1932 r. rozpoczęto wykopy, 21 maja 1933 r. wmurowano kamień węgielny, a już 17 września 1933 r. kard. Adolf Bertram z Wrocławia konsekrował świątynię. Projektantem kościoła był architekt Teodor Ehl z Bytomia, który jednocześnie nadzorował prace budowlane. 15 grudnia 1947 r. dotychczasowa kuracja św. Teresy została ustanowiona samodzielną parafią. W 1976 r. dokonano gruntownej renowacji świątyni. Również w tym czasie, zgodnie ze wskazaniami Soboru Watykańskiego II, przebudowano prezbiterium. W latach 1979-82 kościół wyposażono w nowe, 36-głosowe organy. 1 stycznia 1998 r. od parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Zabrzu Mikulczycach odłączono Osiedle Kopernika, które wraz z Osiedlem Hermisza stanowi obecnie nową parafię św. Wojciecha.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl
  więcej o kościele na www parafii

http://www.teresa.pl/index.htm

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

KOŚCIÓŁ PARAFII ŚW. WOJCIECHA
Zabrze, ul. Heweliusza 4

Przygotowania do budowy kościoła dla powstającego Osiedla Kopernika w Zabrzu rozpoczęto już w latach 80-tych. Działania związane z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń oraz organizację budowy nowej świątyni zlecono dotychczasowemu wikariuszowi parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Zabrzu Mikulczycach, ks. Andrzejowi Mikule. W 1995 r. zaadaptowano na tymczasową kaplicę pomieszczenia, służące uprzednio jako biura dla nadzoru budowlanego, pracującego przy budowie osiedla. W 1996 r. uzyskano zgodę na lokalizację nowego kościoła. 23 kwietnia 1997 r. biskup gliwicki Jan Wieczorek poświęcił plac pod budowę, którą rozpoczęto w tym samym roku. Parafię św. Wojciecha, wydzieloną z parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Zabrzu Mikulczycach oraz parafii św. Kamila w Zabrzu, erygowano dekretem Biskupa Gliwickiego 1 stycznia 1998 r. 1 maja 2000 r. wmurowano w mury nowo powstającej świątyni kamień węgielny poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie jego Wizyty Apostolskiej w Gliwicach. Od Niedzieli Palmowej - 8 kwietnia 2001 r. - rozpoczęto odprawianie nabożeństw w nowym, jeszcze w trakcie prac wykończeniowych, kościele. Przy kościele ustawiono krzyż, który stanowił część zespołu ołtarzowego wzniesionego na gliwickim lotnisku z okazji wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Gliwicach w dniu 17 czerwca 1999 r. Poświęcenia krzyża dokonano w czasie uroczystego nabożeństwa dzięk-czynnego w rocznicę pobytu Ojca Świętego w diecezji gliwickiej. W dotychczasowej kaplicy przy ul. Heweliusza 1, zorganizowano punkt parafialnej Caritas.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl
  więcej o kościele na www parafii

http://www.kuria.gliwice.pl/~wojciech/

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

3

Kaplica ewangelicka w Zabrzu Biskupicach
ul. Jana Żmudy 2

W dniu 23 października 1870 roku odbyło się pierwsze ewangelickie nabożeństwo w Biskupicach. Wraz z powstaniem kompleksu przemysłowego "Borsig" w Biskupicach pojawiają się ewangelicy, nad którymi opiekę duszpasterską sprawuje bytomska parafia ewangelicka. Do roku 1886 istniała tu jedynie tzw. stacja wikariacka obsługiwana przez wikariusza z sąsiedniego Bytomia. Od 1października 1886 roku Biskupice stają się samodzielną parafią, która w dziesiątą rocznice swojego istnienia przebudowała swoją kaplicę dając jej wygląd, który widzimy na załączonym zdjęciu. Pierwszym proboszczem parafii Biskupice od jej początków do roku 1929 był pastor Alfred Paulisch, pochowany na miejscowym cmentarzu. W roku 1905 według niemieckiego spisu ludności w Biskupicach odnotowano ponad 800 osób wyznania ewangelickiego. Dosyć liczna społeczność ewangelicka posiadała oprócz kaplicy i cmentarza również własną szkołę. W okresie II wojny światowej obsługę duszpasterską spełniali pastorowie z Zabrza, natomiast od września 1945 roku samodzielną dotychczas parafię biskupicką włączono do parafii zabrzańskiej. Wspomniana wcześniej ewangelicka szkoła po wojnie zostaje zlikwidowana, a w pozostałym po niej budynku utworzono mieszkania administrowane przez miejscową kopalnię. Pozostawiono jednak ewangelikom kaplicę, nad którą parafia sprawowała opiekę do roku 2004. Ostatnie ewangelickie nabożeństwo w Biskupicach zostało odprawione 26 września 2004 roku. Ze względu na wysokość czynszu parafia została zmuszona do rezygnacji z korzystania z kaplicy w Biskupicach.

Zdjęcie pochodzi z archiwum Parafii E.A. w Zabrzu
Tekst: Jaroslaw Lekki
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

4

KOŚCIÓŁ PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Zabrze - Biskupice, ul. Bytomska 68
Zabrze - Biskupice, ul. Bytomska 68

Kuracja Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zabrzu Biskupicach powstała w 1940 r. Jej terytorium wydzielono z parafii św. Jana Chrzciciela. Jednonawowy, murowany, neogotycki kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP wybudowano w latach 1928-29. Konsekracji dokonano w 1932 r. W roku 1940 administratorem kuracji został ks. Hubert Gregor, który w 1946 r. został wysiedlony przez ówczesne władze do Niemiec. Od tego czasu do roku 1968 opiekę duszpasterską nad wiernymi obejmują Księża Jezuici z prowincji krakowskiej, zarządzający wówczas sąsiednią parafią MB Różańcowej w Rudzie Śląskiej, należącą do diecezji katowickiej. W 1950 roku dotychczasowa kuracja otrzymała status parafii. Gruntowny remont świątyni przeprowadzono w latach 1981-82. Zmieniono wówczas pokrycie dachowe z dachówki na blachę miedzianą, położono granitową posadzkę oraz wymieniono stolarkę okienną. W 1990 r. ufundowano dla parafii trzy nowe dzwony spiżowe (stare dzwony zabrano w czasie ostatniej wojny). W czasie renowacji kościoła w roku 2001 odtworzono pierwotny ołtarz i zmieniono wystrój prezbiterium. W 1980 r. w obrębie parafii Wniebowzięcia NMP w Zabrzu Biskupicach powstał nowy kościół filialny pw. św. Barbary, a w 1982 r. pierwsza w Zabrzu kaplica szpitalna - w Szpitalu Górniczym.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie