Moje Zabrze

Zabrzański przemysł

Pierwsza wzmianka o istnieniu w Zabrzu pieca hutniczego pochodzi z 1725r. A od momentu uruchomienia w 1791r. kopalni węgla na Zaborzu możemy mówić o początku rozwoju przemysłu w naszej miejscowości. Zabrze, mało znacząca wieś, awansowało w przeciągu krótkiego czasu do rangi wielkoprzemysłowego miasta. Już tylko nieliczni mieszkańcy zajmowali się rolnictwem.

Szybki rozwój, potrzeba rąk do pracy jak i wykształconych głów, przyciągały tu ludzi z różnych stron. Możliwość zatrudnienia i wykształcenia w wielu gminnych i zakładowych szkołach powodowała raptowny przyrost ludności. Mniej pozytywne aspekty tej przemysłowej monokultury ujawniały się w czasie wciąż na nowo powracających lat kryzysu. Skutkiem zamieszkiwania w sąsiedztwie trujących wyziewami instalacji przemysłowych, lub pracy przy nich, był bardzo często zły stan zdrowia mieszkańców.

Ale nie tylko przemysł ciężki, lecz również nauka okazała się pożądaną dziedziną życia w Zabrzu. W tej przemysłowo-robotniczej gminie otwarto w 1900 r. szkołę która w ciągu sześciu lat uzyskała tytuł Gimnazjum o profilu humanistyczno-językowym. Od 1917r. istniało Konserwatorium Muzyczne, później otwarto jeszcze dwie znaczące szkoły muzyczne niższego stopnia.

Szkolnictwo wyższe i placówki naukowe zadomowiły się w Zabrzu dopiero po II wojnie światowej.
O najważniejszych "motorach" przemysłowego i naukowego rozwoju naszego miasta chcemy opowiedzieć Państwu w tym rozdziale.


www.zabrze.aplus.pl - historia, zdjęcia, pocztówki

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć