Moje Zabrze

Zabrzańskie ulice

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 /

Grupa amatorów i miłośników tego miasta, przedstawia sylwetki zacnych patronów zabrzańskich ulic, którzy bardzo często byli związani z naszym miastem. Do informacji o patronach zostały dołączone zdjęcia wykonane przez Mariana Jędrzejczaka i Zbigniewa Natorskiego.

Zabrzańskie ulice

Odnowione ulice naszego miasta są śliczne i robią bardzo pozytywne wrażenie. Chociaż jest ich niewiele, to mam nadzieję, że nasze miasto zostanie odnowione w całości.

Nazwy, które zostały nadane naszym ulicom, dokładnie tak jak w innych miastach, są bardzo różne. Zabrzańskie nazwy ulic i placów zwykle kojarzą się tylko z pustą nazwą, drogą do szkoły czy pracy. Jednak wiele ulic i placów nosi nazwy, które kojarzą się z dawną, przedwojenną nazwą lub otrzymały patrona, którego nazwisko jest nam znane, ale nic o nim nie wiemy. Przykładem nazwy związanej z historią może być nazwa ul. Nad Kanałem (dawna Kanalstr.), czy ul. Staromiejska (dawna Heinrichstr.), która kiedyś była główną drogą Zabrza. Ciekawą sprawą jest fakt, że jeszcze długo po zmianie nazwy ulicy na Staromiejską, w nieoficjalnym "obiegu" utrzymywała się nazwa Henryka.

Przykładem, który funkcjonuje w dzisiejszym Zabrzu, może byc nieoficjalna nazwa dworca autobusowego. Każdy w Zabrzu wie, że dworzec autobusowy to "Belka". Prawdopodobnie dzisiejsza "Belka" narodziła się z poprzedniej nazwy ulicy. Patronem ulicy przy której jest dworzec autobusowy był Nikos Belojanis.

Mamy w Zabrzu ulice i place, których nazwy kojarzone są z obiektami znajdującymi się przy nich, np. Plac Dworcowy, Plac Teatralny, ul. Sądowa lub św. Teresy (w Mikulczycach).

Jednak bywają nazwy, które dawno temu zdezaktualizowały się, np. przez rozbudowę miasta. Takim przykładem jest np. ul. Spokojna (Freiheitsstr.), którą ze spokojem łączy dzisiaj tylko nazwa, jednak kiedyś był to koniec miasta. Zdarzają się nazwy ulic związane z przyrodą, np. Jaśminowa, Kwiatowa lub nazwy, które powinny kojarzyć się z innymi miastami, np. ul. Tyska, Cieszyńska czy Opolska.

Zabrzańskie ulice

Znajdziemy w Zabrzu ul. Kaczą, Pod Borem, Dożynkową, czy Chłopską, ul. Brygadzistów, przy której mieszka jedna rodzina, znajdzie się również ul. Zakopiańska, a nawet ul. Nowa i ul. Objazdowa

Od zakończenia II wojny do lat osiemdziesiątych funkcjonowały nazwy związane z ówczesną sytuacją polityczną w Polsce. Przykładami nazw ulic z okresu panowania "władzy ludowej" były ulice: Bieruta, Armii Czerwonej, Lenina, Krajowej Rady Narodowej, Polskiej Partii Robotniczej... Chociaż był jeden przykład w 1970 roku zmiany nazwy i to jakiej nazwy. Otóż ul. Armii Ludowej zmieniła nazwę na ul. gen. Charlesa de Gaulle'a. Zmiana nazwy nastąpiła po wizycie Charlesa de Gaulle'a w Zabrzu.

Zabrzańskie ulice

Lata 90. to kolejne zmiany nazw ulic, które następowały lawinowo. Przez pewien czas funkcjonowały nawet dwie nazwy, stara i nowa, np. obecna ul. Szczęść Boże to wcześniejsza ul. Gwardii Ludowej. Dochodziło więc do komicznego zestawienia "Szczęść Boże Gwardii Ludowej"

Obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym, odpowiedzialnym za nadanie nazw ulic jest gmina, która w rozdziale 3 pkt. 18 ustawy ma następujący zapis: "podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników".

Jednym z ostatnich przykładów propozycji nadania patrona i stworzenia parku im. Jana Pawła II, był apel ks. proboszcza Andrzeja Mikuły z parafii św. Wojciecha w Zabrzu. Propozycja została przyjęta przez mieszkańców zgromadzonych na mszy św. za duszę Jana Pawła II owacjami i oklaskami!


www.zabrze.aplus.pl - historia, zdjęcia, pocztówki

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć