Moje Zabrze

55 lat patronatu Essen - Hindenburg O/S (Zabrze) historia i współczesność

Od 1945 wielu mieszkańców Zabrza, dobrowolnie lub pod przymusem, opuściło swoje miasto. Większość z nich swoją nową ojczyznę znalazła w Republice Federalnej Niemiec. Miasto Essen w kraju związkowym Nadrenia Północna - Westfalia objęło ich w roku 1952 opieką i patronatem. Od tego czasu minęło właśnie 55 lat. O historii tego aktu, jak i formach działalności Zabrzan w jego ramach opowiada artykuł pana Damiana Spielvogel, Dyrektora Wykonawczego "Ziomkostwa Śląsk" i Męża Zaufania Stron Ojczystych Powiatu Miejskiego Hindenburg O.S. w Essen, który ukazał się w wydawanej przez zabrzan w Niemczech od 1949 roku gazety "Hindenburger Heimatbrief".


www.zabrze.aplus.pl - historia, zdjęcia, pocztówki1953 - 2008: 55 lat patronatu Essen - Hindenburg O/S (Zabrze),
historia i współczesność


Po Polski

W 1947 roku ze strzępów informacji sporządził Theodor Jurok, pionier organizacji wypędzonych i rozsianych po całym świecie zabrzan, Kartotekę Stron Ojczystych. Mimo trudnych początków i prymitywnej techniki powielania jego pierwszych publikacji, w sierpniu 1949 roku wychodzi pierwszy numer ukazującego się do dziś "Hindenburger Heimatbrief".

Na Ogólnoniemieckim Spotkaniu Ślązaków w Monachium w dniach 13-18 września 1951 roku, uhonorowano Theodora Jurok w uznaniu jego wyjątkowych zasług i działalności powierzeniem mu funkcji Męża Zaufania Stron Ojczystych byłych mieszkańców powiatu miejskiego Hindenburg O/S. Myśl patronacka narodziła się z woli utrzymania jedności i ciągłości niemieckiej kultury i historii, a jej celem było ożywienie aktywności zabrzan na polu pielęgnacji regionalnej kultury i tradycji.

1953 - 2008: 55 Jahre Patenschaft Essen - Hindenburg OS
Geschichte und Gegenwart


Deutsch

Aus kleinsten Anfängen errichtete Theodor Jurok, der Mann der ersten Stunde in der Vertriebenenarbeit für die in aller Welt verstreut lebenden Hindenburger, bereits ab 1947 eine Heimatkartei. Zunächst, mit primitivsten Mitteln der Vervielfältigung gestaltet, entstanden seine ersten Rundschreiben, aus denen dann ab September 1949 der "Hindenburger Heimatbrief" erwuchs.

Theodor Juroks hervorragende Verdienste würdigte die Landsmannschaft Schlesien durch seine anlässlich des Bundestreffens der Schlesier vom 13. bis 18. September 1951 in München erfolgte Berufung zum Heimatkreisvertrauensmann für den Stadtkreis Hindenburg OS.

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć