Moje Zabrze

Zabrzańskie kościoły

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 /

www.zabrze.aplus.pl


1

KOŚCIÓŁ PARAFII ŚW. ANDRZEJA
Zabrze, ul. Wolności 196

www.andrzej.zabrze.pl

Parafia powstała w XIV wieku. Kościół jest wzmiankowany w dokumentach z 1354 roku (prawdopodobnie w tym właśnie roku powstała parafia). Pierwszy, drewniany kościół spłonął w 1530r. Drugi kościół, również drewniany, wybudowano w 1546r. Obecny, murowany, neoromański kościół pw. św. Andrzeja Apostoła wybudowano w latach 1863-66. Konsekracji kościoła dokonał 6 maja 1868r. sufragan wrocławski, bp Adrian Włodarski. W latach 1895-96 dobudowano boczną nawę (obecnie - kaplica pw. Serca Pana Jezusa). Na uwagę zasługuje znajdująca się w prezbiterium mozaika, wykonana w 1943r. Mozaika przedstawia (patrząc od góry): Trójcę Przenajświętszą, poczet świętych z centralną postacią Najświętszej Maryi Panny oraz Chrystusa w otoczeniu Apostołów.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl
www.zabrze.aplus.pl


2

KOŚCIÓŁ PARAFII ŚW. ANNY
Zabrze, ul. 3 Maja 18

Historia parafii sięga I poł. XIX w. W tym czasie została rozbudowana dzielnica Zabrza - Dorota, która w 1889r. liczyła ponad 12.000 wiernych. Z tego powodu proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła, ks. Henryk Neuman, podjął starania o budowę nowego kościoła pw. św. Anny. Prace budowlane rozpoczęto 14 kwietnia 1897r., a 10 października 1900r. kard. Jerzy Kopp z Wrocławia dokonał konsekracji nowej, neoromańskiej świątyni. Wtedy też ustanowiono lokalię wydzieloną z terytorium parafii św. Andrzeja Apostoła. 1 sierpnia 1905r. poświęcono cmentarz, a 11 grudnia tego samego roku erygowano parafię. Pierwszym proboszczem parafii św. Anny został ks. Jan Peschka. Dzięki jego staraniom wybudowano probostwo, dom parafialny oraz klasztor Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej.Podczas I i II wojny światowej kościół i probostwo nie doznały większych szkód. Największe szkody budowlane wyrządził huragan, który przeszedł nad Zabrzem 10 sierpnia 1948r. W 1954r. ówczesny proboszcz parafii, ks. Franciszek Pieruszka, wraz z kilkunastu innymi kapłanami diecezji opolskiej, został decyzją władz świeckich wydalony ze Śląska. Na jego miejsce został mianowany administrator zarządzający parafią do 1956r. Będąc na wygnaniu, ks. Pieruszka pełnił funkcje duszpasterskie na terenie archidiecezji krakowskiej. Tam też spotkał się z ks. Karolem Wojtyłą, późniejszym biskupem, kardynałem i papieżem, który wspominał ks. Pieruszkę nawet w czasie ostatniej wizyty biskupów gliwickich "ad limina". Kościół po wojnie był kilkakrotnie malowany. W latach 1996-98 wymieniono znaczną część posadzki nawy i prezbiterium, w którym postawiono nowy marmurowy ołtarz. Konsekracji ołtarza dokonał biskup gliwicki Jan Wieczorek 6 grudnia 1998r. Przeprowadzono również gruntowny remont dachu kościoła oraz zainstalowano oświetlenie frontonu kościoła. Ostatnia całkowita renowacja miała miejsce w latach 1999-2000 i obejmowała malowanie kościoła, uzupełnienie wszystkich tynków oraz pozłocenie wszystkich ołtarzy. W Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 parafia obchodziła 100-lecie konsekracji. W 1987r. zwrócono parafii Dom Parafialny, który państwo, po odebraniu go Kościołowi, przeznaczyło na przedszkole. Również ten obiekt wymagał gruntownego remontu, który niedawno ukończono. W kościele pw. św. Anny znajdują się 49-głosowe organy, pochodzące z 1900r., wykonane przez firmę "Schlag & Söhne".

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl
www.zabrze.aplus.pl


3

KOŚCIÓŁ PARAFII BOŻEGO CIAŁA
Zabrze - Kończyce, ul. Olsztyńska 7

http://www.b-cialo.katowice.opoka.org.pl/

...8 kwietnia 1919 roku odprawił cichą mszę świętą w intencji zamierzonej budowy Kościoła. Pół godziny później wykonał łopatą pierwszy sztych. Dwa dni później, po krótkiej modlitwie, jeszcze przed przybyciem murarzy, położył pierwszą cegłę. 19 czerwca 1919 roku w święto Bożego Ciała poświęcił kościółek i odprawił w nim pierwszą mszę świętą. Tak powstała kończycka świątynia - bez zezwolenia policji budowlanej, starosty, rejencji, bez zezwolenia ministerstwa, jak również bez zezwolenia władzy duchownej...

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie