Moje Zabrze

Zabrzańskie kościoły

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 /

www.zabrze.aplus.pl


1

KOŚCIÓŁ PARAFII ŚW. JADWIGI
Zabrze - Zaborze, ul. Wolności 504

http://www.sw-jadwiga.info/

Lokalia św. Jadwigi w Zabrzu powstała w 1929r. Jej terytorium wyodrębniono z parafii św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu. Drewniany kościół wybudowano w latach 1928-29. Budowniczym kościoła był ks. Józef Bennek, ówczesny proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu. Istotnym czynnikiem, który zadecydował o budowie drewnianego, a nie murowanego kościoła, był fakt częstego występowania szkód górniczych. Kościół zwraca uwagę ciekawą formą architektoniczną, rzadko spotykaną w regionie śląskim. Poświęcenia kościoła pw. św. Jadwigi dokonał w 1929r. sufragan wrocławski, bp. Walenty Wojciech. W 1936r. lokalię podniesiono do rangi kuracji, a w latach powojennych - do rangi parafii. Drugi z kolei proboszcz, ks. Bronon Schoppa został w 1946 r. decyzją władz świeckich wysiedlony poza granice kraju.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

KOŚCIÓŁ PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA
Zabrze-Biskupice, ul. Bytomska 37

http://www.janchrzciciel.zabrze.pl/

Parafia w Zabrzu Biskupicach powstała w XIII w. Dawny kościół parafialny jest już wzmiankowany w 1305r. Z parafii wyodrębniono z biegiem czasu parafie: św. Franciszka i św. Jadwigi w Zabrzu, Wniebowzięcia NMP w Zabrzu Biskupicach oraz św. Józefa i Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej. Obecny, neogotycki kościół pw. św. Jana Chrzciciela zbudowano w latach 1853-58. Poświęcenia jeszcze nie ukończonego kościoła dokonano 27 listopada 1857r., a konsekracji 11 listopada 1863r. Ostatnią restaurację budynku świątyni przeprowadzono w latach 1994-95.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl
www.zabrze.aplus.pl


3

KOŚCIÓŁ PARAFII ŚW. JANA I PAWŁA
Zabrze - Makoszowy, ul. Szymały 3

Budynek pierwszej szkoły makoszowskiej został przebudowany i przystosowany jako tymczasowy kościół. Poświęcenia kościoła dokonał 28 IX 1919 ks. radca Krakowski, były proboszcz z Przyszowic. Do istniejącego budynku szkoły dobudowano prezbiterium, zakrystię, boczną nawę i chór. Mimo wstępnych przygotowań do budowy nowego kościoła nigdy tej budowy nie przeprowadzono. 17 IX 1919 ustanowiony został w Makoszowach lokalista. Utworzenie kuracji nastąpiło 1 X 1922 roku. Parafia została erygowana 1 VIII 1925. Budynek kościoła i plebanii, która przedtem była mieszkaniem kierownika szkoły, podlega nieustannym szkodom górniczym. W 1951 przeprowadzono pierwszy poważny remont kościoła i plebanii. W latach 1982-1983 przeprowadzono kapitalny remont kościoła, który podwyższono; kościół otrzymał nową, stalową więźbę i dach kryty blachą cynkową. W trakcie tego remontu ze szkód górniczych parafia we własnym zakresie wybudowała wieżę-dzwonnicę, stanowiącą zarazem przedsionek kościoła. Poświęcenia rozbudowanego kościoła dokonał 11 XII 1983 biskup katowicki Herbert Bednorz. W 1987 została ukończona budowa nowego probostwa.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl
www.zabrze.aplus.pl


4

KOŚCIÓŁ PARAFII ŚW. JÓZEFA
Zabrze, ul. Roosevelta 104

http://swjozef.zabrze.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Lokalia św. Józefa w Zabrzu została wyodrębniona w 1931r. z terytorium parafii św. Andrzeja Apostoła. Nabożeństwa odprawiano początkowo w miejscowej szkole, a nowy murowany kościół parafialny, wg projektu protestanckiego profesora Dominika Böhma z Kolonii, wybudowano w latach 1930-31. Budowniczym kościoła był proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła, ks. Jan Zwior. Kościół pw. św. Józefa stanowi jeden z ciekawszych przykładów architektury modernistycznej na Górnym Śląsku. Pod kościołem znajduje się duża krypta z ołtarzem poświęconym patronce górników - św. Barbarze. Konsekracji kościoła dokonał 4 września 1932 r. kard. Adolf Bertram. W dwa lata po konsekracji kościoła, 1 października 1934r., kuracja usamodzielniła się, a 11 lipca 1941r. erygowano samodzielną parafię św. Józefa.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl

Zobacz również:

Zdjęcia kościoła

Opracowanie na temat kościoła pw. św. Józefa - Dawid Kubieniec

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie