Moje Zabrze

Zabrzańskie kościoły

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 /

www.zabrze.aplus.pl


1

KOŚCIÓŁ PARAFII ŚW. KAMILA
Zabrze, ul. Dubiela 10

http://www.kamilianie-zabrze.pl/

Lokalia św. Kamila, wydzielona z parafii św. Andrzeja Apostoła, powstała w 1928r. Parafialny kościół pw. św. Kamila powstał w wyniku prac adaptacyjnych z dawnej sali teatralnej. Poświęcenia kościoła dokonał 7 października 1928r. kard. Adolf Bertram. W 1932r. lokalia została podniesiona do rangi kuracji, a następnie do rangi parafii. Zaadaptowana na kościół sala teatralna łączyła się w jednej bryle architektonicznej ze szpitalem. Cały obiekt był własnością Ojców Kamilianów. W 1947r. ówczesne władze przejęły szpital na rzecz państwa. Obecnie w części budynku przyległej do kościoła mieści się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zakon.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl
www.zabrze.aplus.pl


2

KOŚCIÓŁ PARAFII ŚW. KRZYŻA
Zabrze, ul. Jaskółcza 37

http://www.kuria.gliwice.pl/~stoklosa/index.html/

Parafię Krzyża Świętego w Zabrzu erygował biskup opolski Alfons Nossol, dekretem z dnia 17 sierpnia 1987r. Terytorium parafii zostało wydzielone z parafii św. Józefa (Osiedle Dzierżona i ul. Jaskółcza) oraz z parafii św. Antoniego (Osiedle Janek). W latach 1983-87 roku trwały prace przy adaptacji górniczej sztolni na kaplicę. Wygospodarowano również miejsce na dwie duże sale katechetyczne i zaplecze gospodarcze. Od września 1984r. zaczęto w kaplicy pw. św. Barbary regularnie odprawiać Msze święte i nabożeństwa. Działka pod budowę kościoła została nabyta 28 listopada 1986r., a plac pod budowę kościoła poświęcił 3 grudnia 1986r. bp Jan Wieczorek. Zezwolenie na budowę kościoła wraz z plebanią i salkami katechetycznymi uzyskano 22 maja 1987r. Kamień węgielny, wmurowany 18 września 1988r. przez bpa Jana Wieczorka, został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1983r. podczas Jego Wizyty na Górze św. Anny. Budowa kościoła wraz z zapleczem plebanijno-katechetycznym trwała 13 lat. Poświęcenia kościoła i konsekracji ołtarza dokonał 16 września 2000r. biskup gliwicki Jan Wieczorek. Budowniczym kościoła jest ks. Marcin Stokłosa.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl
www.zabrze.aplus.pl


3

KOŚCIÓŁ PARAFII ŚW. MACIEJA APOSTOŁA
Zabrze - Maciejów, ul. Kondratowicza 15a

Lokalia pw. św. Macieja Ap. w Zabrzu powstała 1 stycznia 1937r., z terytorium parafii św. Andrzeja w Zabrzu. Starania o budowę kościoła w tej dzielnicy Zabrza czynił już od roku 1924 ówczesny proboszcz parafii św. Andrzeja, ks. dziekan Sonneck. Od tego też czasu w miejscowej szkole rozpoczęto odprawianie we wszystkie niedziele i święta oraz w I Piątki miesiąca Mszy św. Od chwili rozpoczęcia odprawiania nabożeństw (1924r.) do 1952r. placówka duszpasterska na "Maciejowie" była kuracją. Budowa kościoła napotkała jednak na poważne trudności ze strony kopalni węgla kamiennego "Concordia", gdyż teren dzielnicy Maciejów był przewidziany pod wydobycie węgla. Sprawę rozwiązano kompromisowo. Postanowiono wznieść kościół o lekkiej konstrukcji i z materiałów odpornych na działanie szkód górniczych. Do budowy użyto więc drewna i supremy. Całość konstrukcji została oparta na płytach żelbetonowych z obejmą żelbetonową. Pilastry, jako nośniki więzi dachowej, pracują na przegubach, dzięki którym budowla jest chroniona przed nadmiernymi skutkami szkód górniczych. Budowę kościoła rozpoczęto wiosną 1936 roku i tego samego roku, w dniu 20 grudnia, została w nim odprawiona pierwsza Msza św. połączona z poświęceniem świątyni. Pomimo takiego rozwiązania konstrukcyjnego, kościół uległ poważnym uszkodzeniom na skutek występujących szkód górniczych. W zasadzie do roku 1963 kościół był w stanie surowym. Od 1964r. przystąpiono do generalnego remontu świątyni. W 1981r. parafia uzyskała zezwolenie na założenie cmentarza. Po dwóch latach ówczesny Wikariusz Generalny Diecezji Opolskiej poświęcił cmentarz i wybudowaną kaplicę cmentarną. W listopadzie 1986r. do kościoła dobudowano wieżę, a w latach 1987-88 zakupiono dla parafii dzwony.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie