Moje Zabrze

Zabrzańskie kościoły

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 /

www.zabrze.aplus.pl


1

KOŚCIÓŁ PARAFII MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
Zabrze - Grzybowice, ul. Szczecińska 27

http://parafia-grzybowice.pl/

Już w 1945r. rozpoczęto w Zabrzu Grzybowicach odprawianie nabożeństw w zaadaptowanej na kaplicę świetlicy. Przy kaplicy powstała lokalia, którą wydzielono z parafii Wieszowa. Dekretem bpa Franciszka Jopa z dnia 1 stycznia 1958r. lokalia została podniesiona do rangi parafii. W tym samym roku nowo utworzona parafia złożyła w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Katowicach wniosek o zezwolenie na budowę nowego kościoła, który został rozpatrzony negatywnie. W 1960r. w sąsiedztwie kaplicy zbudowano dzwonnicę, na której zawieszono trzy dzwony. 14 września 1997r. dołączono do parafii Matki Boskiej Różańcowej miejscowość Czekanów, wyłączoną z parafii Ziemięcice. Już 15 kwietnia 1981r. Kuria biskupia w Opolu rozpoczęła starania o budowę punktu katechetycznego w Czekanowie. W latach 1984-91 wybudowano w Czekanowie zespół sakralny, obejmujący kościół i dom parafialny. Kościół został poświęcony przez biskupa Jana Bagińskiego 26 maja 1991r.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl
www.zabrze.aplus.pl


2

KOŚCIÓŁ PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Zabrze - Rokitnica, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 14

http://www.parafia-rokitnica.pl/

W 1310r. miejscowość, nosząca nazwę Rokytnica, była podzielona pomiędzy diecezją krakowską i wrocławską. Do 1821r. granicę stanowił Potok Rokitnicki. Z tego powodu wschodnia część dzisiejszej parafii w Rokitnicy należała do miechowickiej parafii Świętego Krzyża, natomiast zachodnia - do parafii Wieszowa. W 1857r. dla liczącej około 500 mieszkańców Rokitnicy wybudowano kapliczkę pw. MB Bolesnej. W 1906r. proboszcz miechowicki, ks. Jan Kuboth rozpoczął starania o utworzenie odrębnej placówki duszpasterskiej na terenie Rokitnicy, liczącej już wtedy 2000 mieszkańców. 1 listopada 1906r. wynajął, a później dostosował do celów duszpasterskich salę miejscowego kasyna. Dla powstałej w ten sposób placówki wyznaczono, przy udziale ks. Jana Kubotha, kapłana lokalistę, którym został ks. Józef Matulla. Po pewnym czasie ks. Józef Matulla zakupił parcelę pod budowę nowego kościoła parafialnego oraz założenie cmentarza. Budowę świątyni rozpoczęto w 1911r. Poświęcenie kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyło się 17 listopada 1912r., a dokonał go ks. radca Emanuel Buchwald z Bytomia. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rokitnicy została erygowana 1 grudnia 1913r. Jej terytorium wydzielono z parafii Świętego Krzyża w Miechowicach i z parafii Wieszowa. W niespełna 10 lat po erygowaniu parafii, 28 października 1923r. kościół został konsekrowany przez kard. Adolfa Bertrama. Podczas uroczystości konsekracji w ołtarzu głównym zostały złożone relikwie św. Maurycego i św. Urszuli.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl
www.zabrze.aplus.pl


3

KOŚCIÓŁ PARAFII NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
Zabrze, ul. Franciszkańska 1

http://www.franciszkanie.zabrze.pl/

Po II wojnie światowej w północnej części parafii św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu zaistniała konieczność utworzenia nowej placówki duszpasterskiej. 24 sierpnia 1947r. poświęcono prowizoryczną kaplicę w zaadaptowanym na ten cel drewnianym baraku i utworzono filię parafii św. Andrzeja Apostoła. Opiekę duszpasterską początkowo sprawowali księża z parafii macierzystej. W 1957r. Kuria biskupia w Opolu powierzyła filię opiece Ojców Franciszkanów prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach Panewnikach. Dekretem z dnia 1 stycznia 1958r. biskup opolski Franciszek Jop erygował parafię Niepokalanego Serca NMP w Zabrzu. Zgodę na powstanie parafii ówczesne władze państwowe wydały dopiero w 1973r. W latach 1982-88 wybudowano obecny kompleks kościelno-klasztorny. Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP został konsekrowany 14 maja 1988r. przez bpa Jana Wieczorka. Używana wcześniej kaplica spłonęła w niewyjaśnionych okolicznościach w Wigilię Bożego Narodzenia 1984r.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl
www.zabrze.aplus.pl


4

KOŚCIÓŁ PARAFII ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
Zabrze - Pawłów, ul. Generała Sikorskiego 67 b

http://www.archidiecezja.katowice.pl/parafie/1152-pawow-witego-pawa-apostoa

Pawłów należał do parafii Bielszowice. Kuracja w Pawłowie powstała 1 XI 1919r., parafia 1 VIII 1925r. Pierwotny tymczasowy kościół, poświęcony 29 VI 1918r., mieścił się w przystosowanej sali, która wraz ze starym probostwem, na skutek szkód górniczych, została całkowicie rozebrana w 1971r. Nowy murowany kościół został benedykowany 10 IX 1933 roku przez ks. infułata Wilchelma Kasperlika. Projektantem był Zygmunt Gawlik z Krakowa. Nowy wystrój kościoła projektował inż. Karol Gierlotka.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie