Moje Zabrze

Zabrzańskie kościoły

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 /

www.zabrze.aplus.pl


1

KOŚCIÓŁ PARAFII DUCHA ŚWIĘTEGO
Zabrze, ul. Ks. Tomeczka 1

http://www.duchswzabrze.pl/

Terytorium obecnej parafii Ducha Świętego zostało wydzielone z parafii św. Andrzeja Apostoła w 1926 r., kiedy to utworzono lokalię Ducha Świętego. Lokalia obejmowała swoim zasięgiem kolonię na Piasku (Sand Kolonie - stąd wywodzi się nazwa dzisiejszej dzielnicy Zabrza - "Zandka"). W 1938 r. lokalię podniesiono do rangi kuracji, a w 1941 r. erygowano parafię Ducha Świętego. Pierwszym proboszczem został dawny wikariusz parafii św. Andrzeja Apostoła, ks. Antoni Tomeczek. Kościół parafialny powstał w wyniku adaptacji dawnej gospody. Budynek kościoła stanowił wtedy jedną całość z plebanią. W 1945 r. kościół i plebania zostały spalone przez żołnierzy sowieckich w odwecie za zranienie jednego z oficerów. Od tego czasu nabożeństwa zaczęto odprawiać w zaadaptowanym na ten cel katolickim Domu Młodzieżowym, wybudowanym w 1930 r. Drugi proboszcz parafii, ks. Paweł Pyrchała (1963-75), poszerzył kościół przez dobudowanie bocznej nawy. Aktualnie kościół w pełni zaspokaja potrzeby parafian.W miejscu spalonego kościoła wybudowano dzwonnicę, gdzie zawieszono kolejno trzy dzwony: w 1964 r. - mały, w 1966 r. - średni i w 1967 r. - duży. W latach 1999-2000 dokonano gruntownej zmiany wystroju wnętrza. Postawiono nowy ołtarz i ambonkę. Odnowiono ławki oraz drzwi zewnętrzne. W roku 2000 zakupiono nowe 30-głosowe organy firmy Viscont. Obok kościoła zbudowano kaplicę z figurą Matki Bożej Niepokalanej. W 2001 r. wyremontowano dach kościoła i zamontowano nowe ogrzewanie.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl
www.zabrze.aplus.pl


2

KOŚCIÓŁ PARAFII ŚW. ANTONIEGO
Zabrze, ul. Rymera 16

http://antonioland.pl/

Parafia św. Antoniego w Zabrzu powstała w 1937r. Jej terytorium wydzielono z parafii św. Franciszka i św. Anny. Na terenie obecnej parafii pierwsze nabożeństwa odprawiano już w latach 1928-30. Za prowizoryczną kaplicę służyła cechownia kopalni "Guido". Około 1930r. zakupiono, z zamiarem adaptacji na kościół, budynek, w którym wcześniej znajdowała się restauracja. Dobudowano do niego część spełniającą obecnie funkcję prezbiterium, podwyższono ściany oraz powiększono okna. Po ukończeniu prac adaptacyjnych, uroczystej konsekracji kościoła pw. św. Antoniego dokonał 25 czerwca 1931r. sufragan wrocławski, bp Walenty Wojciech. W kościele znajduje się zabytkowy ołtarz główny z XVII w., pochodzący z nie istniejącego obecnie, drewnianego kościoła pw. św. Andrzeja w Zabrzu.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl
www.zabrze.aplus.pl


3

KOŚCIÓŁ PARAFII ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
Zabrze, ul. Wolności 446

http://www.franciszek.gliwice.opoka.org.pl

Zabrzańska dzielnica Zaborze należała do istniejącej już w 1305 r., oddalonej o ok. 3 km, parafii św. Jana Chrzciciela w Biskupicach. W latach 1870-71 wzniesiono na Zaborzu kaplicę pw. NMP Niepokalanie Poczętej, jako wotum za ocalenie od zarazy w 1869 r. Nowo wybudowaną kaplicę poświęcono 3 maja 1871 r. Parcelę pod budowę kaplicy przekazał w darze hrabia Henckel von Donnersmarck. W 1875 r. Zaborze liczyło już prawie 8500 mieszkańców. Zaistniała wówczas potrzeba wybudowania kościoła. Z inicjatywy kuratusa z Rudy, ks. Teofila Schöneicha, w latach 1884-85 wybudowano neogotycką świątynię pw. św. Franciszka z Asyżu. Nowy kościół został poświęcony 29 listopada 1885 r. przez dziekana z Bielszowic, ks. Jana Hrubego. W następnym roku erygowano parafię, a 6 maja tego samego roku kard. Jerzy Kopp dokonał konsekracji kościoła. Pierwszym proboszczem parafii św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu został inicjator budowy kościoła, ks. Teofil Schöneich. Również z tej parafii decyzją władz świeckich z 1946 r. wysiedlono poza granice kraju ówczesnego proboszcza, ks. Józefa Benneka.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie