Moje Zabrze

Zabrzańskie kościoły

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 /

www.zabrze.aplus.pl


1

KOŚCIÓŁ PARAFII NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA
Zabrze - Helenka, ul. Jordana 84

http://parafiahelenka.pl/news.php

W latach pięćdziesiątych XX w. w północnej części Zabrza zaczęto budować osiedle, które od istniejącego tu kiedyś folwarku nazwano "Helenka". 13-tysięczne osiedle było podzielone między dwie parafie: Rokitnicę i Stolarzowice. Zezwolenie na budowę nowego kościoła w 1978r. uzyskał ks. Apolinary Czekański, proboszcz z Rokitnicy. Budowy kościoła podjął się ks. Herman Piechota, proboszcz parafii Świętego Ducha w Zabrzu. Świątynię w latach 1980-88 wybudowali w zasadzie sami mieszkańcy, którzy z wielkim entuzjazmem przystąpili do prac, ciesząc się, że wreszcie będą mieli swój własny, długo oczekiwany kościół. Nowa parafia została erygowana 19 marca 1982r., a budowniczy kościoła, ks. Herman Piechota, został jej pierwszym proboszczem. Z końcem 1982 r. zakończono budowę plebanii i salki katechetycznej. W 1987r. poświęcono 4 dzwony, które wykonała firma Felczyńskich z Taciszowa. 8 października 1988r. kościół konsekrował biskup opolski, Alfons Nossol. Nowoczesny kościół o konstrukcji żelbetowej został zbudowany wg projektu mgr inż. arch. Stanisława Sepioła z Zabrza. Budynek kształtem przypomina dużą łódź, tzw. arkę. Forma nawiązuje do słynnej kaplicy Le Corbusiera w Ronchamp we Francji. W 1994r. w kościele zaczęto budować 30-głosowe organy, które poświęcono 22 listopada 1997r., w dzień liturgicznego wspomnienia Św. Cecylii.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl
www.zabrze.aplus.pl


2

KOŚCIÓŁ POKOJU PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ W ZABRZU
Zabrze, ul. ks. Marcina Lutra

http://www.luteranie.pl/zabrze/

Dzień 25 października 1874 roku zapisał się na stałe w historii zabrzańskiej Parafii. W tym dniu bowiem, o godz. 18.00, odbyło się poświęcenie nowego kościoła p.w. "Pokoju", a jednocześnie miało miejsce wprowadzenie w urząd pierwszego proboszcza, księdza Gustawa Adolfa Kuhna, który pracował w Zabrzu od 1872 roku, jako wikariusz. Uroczystość poświęcenia kościoła zgromadziła grono znamienitych gości, licznych duchownych ewangelickich, tłumy współwyznawców z Zabrza i okolicznych miast. Gościem uroczystości był również jeden z księży katolickich. Ostatnim etapem prac budowlanych było wybudowanie i oddanie do użytku plebani w roku 1879. Od tego momentu życie parafialne rozwija się bez przeszkód...

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl
www.zabrze.aplus.pl


3

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI
Zabrze - Mikulczyce, ul. Brygadzistów

Według dokumentów znajdujących się w archiwum kościoła ewangelickiego w Zabrzu, 1 grudnia 1936 roku podczas posiedzenia rady parafialnej postanowiono wyrazić zgodę na zakup działki budowlanej od rodziny von Donnersmarck z przeznaczeniem pod budowę ewangelickiego kościoła w Mikulczycach. Świątynia została zbudowana przez firmę Christoph & Unmack A.G. Aktiengesellschaft z miasta Niesky z siedzibą na Dolnym Śląsku w bardzo krótkim czasie tj. od maja do połowy czerwca 1937 roku. Trzeci ewangelicki kościół stanął nieco na uboczu, poza zwartą zabudową Mikulczyc, przy obecnej ulicy Brygadzistów dawniej Beuthenerstrasse. W niedługim czasie po poświęceniu kościoła (wrzesień 1937 roku) ewangelicka gminna rada kościelna, w piśmie z dnia 1 kwietnia 1938 roku zwróciła się do firmy Christoph & Unamck z Niesky z prośbą o przedstawienie oferty na wybudowanie niewielkiego budynku z przeznaczeniem na sale spotkań miejscowych parafian. Do realizacji przedmiotowej inwestycji nigdy niestety nie doszło. Kościół stanowi piękny akcent sakralnej architektury drewnianej, który do dnia dzisiejszego służy jako miejsce odprawiania ewangelickich nabożeństw.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl
www.zabrze.aplus.pl


4

KOŚCIÓŁ "KRÓLOWEJ LUIZY" PARAFII EWANGELICKO - AUGSBURSKIEJ NA ZABORZU
Zabrze - Zaborze, ul. Lompy

W 1869 roku pomiędzy Królewską Inspekcją Górniczą w Zabrzu a pracownikami kopalni "Królowa Luiza" zostaje podpisana umowa umożliwiająca nabycie parcel i wybudowanie na nich domów. Powstają kolonie mieszkalne A i B. Pośród mieszkańców było wielu ewangelików, którzy musieli dojeżdżać do kościoła w Zabrzu. Po roku 1897 następuje szybki wzrost ilości wiernych. Wzrastająca ilość wiernych oraz dobra sytuacja finansowa Parafii pozwala na podjęcie decyzji o budowie nowego kościoła na terenie Zabrza. Najszybszy wzrost ilości wiernych następuje w Zaborzu. W związku z tym w latach 1903 - 1905 na parceli położonej przy Brojastraße (ul. Lompy) pomiędzy Kaiser Wilhelmstraße (ul. Racławicka) i Albrechtstraße (ul. Ścieżka Górnicza) w latach 1903 - 1905 według projektu architekta Schmidta z Gery powstaje kościół ewangelicki imienia "Królowej Luizy". Zawieszone na wieży dzwony zostały wykonane przez Franza Schillinga z Apoldy. Poświęcenie kościoła odbyło się 02.07.1905 roku. Plebanię oddano do użytku w 1911 r. Parafia została utworzona i uzyskała samodzielność w 1910 roku. Funkcję proboszcza objął ks. Alfred Kraft. W maju 1970 roku zostaje odprawione ostatnie nabożeństwo. Na skutek szkód górniczych kościół zostaje rozebrany w 1970r.

Tekst pochodzi ze strony http://www.kuria.gliwice.pl

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie