Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

www.zabrze.aplus.pl

1

Na pocztówce widoczny jest budynek Generalnej Dyrekcji Huty Donnersmarck'a. Od 1872r. dyrektorem huty był Friedrich Mellin. W 1877r. zastąpił go Paul Barnewitz. Paul Galda był dyrektorem w latach 1881 - 1888.

Stempel pocztowy z 1918r.
Wydawca: Graph. Verl. Anst GmbH Breslau
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

Dyrekcję huty Wybudowano w 1907 roku. Jest to jeden z najbardziej reprezentacyjnych obiektów zabrzańskiej architektury. Z prawej strony pocztówki widoczna jest nieistniejąca już zabudowa ul. Karola Miarki (Stollenstrasse).

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

3

W 1889r. dyrektorami zostali Adolf Stauß i Julius Hochgesand. Kadencja Adolfa Staußa zakończyła się w 1893r. Natomiast Julius Hochgesand został Generalnym Dyrektorem Huty Donnersmarck'a. Był dyrektorem przez 30 lat. W związku z rozwojem firmy od 1917r. w Dyrekcji Huty zostały utworzone dwa nowe stanowiska dyrektorskie, które zajęli August Heil i Herman Müller.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

4

Grupa zabrzan na tle budynku dyrekcji huty Donnersmarck. Stoją obok obszernej "lauby" gdzie można było schronić się czekając na tramwaj lub po prostu przed deszczem. Takich miejsc było w "Hindenburgu" więcej. Dzisiaj bardzo brakuje ich w krajobrazie miasta.

Wydawca: Kunst - Verlag E. Burgfels. Beuthen O. S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

5

Na pocztówce zatytułowanej Hindenburg-Donnersmarckhuette zobaczymy trzy najważniejsze elementy późniejszej huty Zabrze. Panoramę zakładu, dyrekcję i kasyno zakładowe huty, obecny Teatr Nowy.

Wydawca: Kunstverlag E. Burgfels. Beuthen O.S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

6

Panorama huty z dyrekcją i szybem należącej do huty kopalni Concordia z lewej strony. Z pokładów kopalni Concordia codziennie wypompowywało się 5700 m3 czystej wody. Woda ta pompowana była z dołu kopalni przy użyciu osobnych pomp i rurociągów. Używana była jako woda do picia w zakładzie i budynkach mieszkalnych. 500 m3/dobę otrzymywała gmina Mikulczyce, a 300 m3/dobę Kopalnia Szczęście Ludwika. 2600 m3/dobę była sprzedawane skarbowi państwa. Na terenie Donnersmarckhütte następował rozdział wody na potrzeby własne huty i na sprzedaż. Na drugim rurociągu dostarczającym wodę do skarbowej wieży ciśnień w Zaborzu zainstalowano dodatkowe pompy by podwyższyć ciśnienie.

Stempel pocztowy z 1938r.
Wydawca: Verlag Chr. Schöning, Lübeck
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

7

W centrum pocztówki widoczne są elementy huty stojące niegdyś na miejscu obecnej stacji benzynowej i parkingu przed "Platanem". Z tej części huty ostał się dobrze widoczny budynek w głębi z prawej strony kadru stojący obecnie z prawej strony głównego wejścia (od strony teatru) do centrum handlowego "Platan".

Stempel pocztowy z 1918r.
Wydawca: Graph. Verl.-Anst. G.m.b.H. Breslau
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

8

Dużym problemem dla huty było pozyskiwanie odpowiedniej jakości podstawowego surowca. Wraz z upływem czasu dostarczenie rudy żelaza stawało się coraz trudniejsze. Rosja dostarczyła przez długi czas wysokowartościową rudę czerwoną. Jednak kłopoty cenowe spowodowały zaprzestanie odbioru rudy. Ceny dla zagranicznych rud żelaznych ze Szwecji, Rosji i Węgier stawały się coraz wyższe. Huta Donnersmarcka poważnie zastanawiała się nad nabyciem większych pokładów rud żelaza. Rozmowy stały się częstsze około roku 1906. Huta Donnersmarcka i Friedenshütte (Huta Pokój) zakupiły w okręgu urzędowym Tromsö w północnej Norwegii kopalnię rudy. 1/3 zakupiła Huta Donnersmarcka i 2/3 Friedenshütte (Huta Pokój) jako współwłasność.

Wydawca: Max Czech, Buch u. Papierhdlg. , Hindenburg Oberschl.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

9

Niewiele obrazów o tematyce przemysłowej można spotkać w dostępnej literaturze. W tygodniku Oberschlesien in Bild zamieszczone zostały obrazy Josefa Szczez pt. Kokerei Hindenburg (Koksownia Zabrze), Höniga pt. Blick auf Donnersmarckhütte (Spojrzenie na Hutę Donnersmarcka). Prezentowana pocztówka jest kopią jednego z niewielu takich obrazów. Autorem obrazu pod tytułem Donnersmarckhütte (Huta Donnersmarck) jest malarz Baron.

Wydawca: Heimatverlag Oberschlesien, G.m.b.H., Gleiwitz
www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć

Zobacz również