Zabrzańskie pocztówki ułożone tematycznie

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

Zabrzańskie kościoły

Z wielu zabrzańskich świątyń wyróżnić należy kościół pw. św. Józefa. Chociaż opinie co do uroku tego kościoła są podzielone, to jest to jeden z najciekawszych, pod względem architektonicznym, kościołów z Zabrzu.

Zabrzańskie szkoły

Dynamiczny rozwój naszego miasta spowodował, że do niemieckiej, bardziej zamożnej części Zabrza, przyjeżdża tysiące robotników wraz z rodzinami. Sytuacja ta powoduje ogromne zapotrzebowanie na mieszkania oraz miejsca edukacji dla dzieci. Zobaczysz tutaj jak wyglądały szkoły na pocztówkach w naszym mieście.

Zabrzańskie zakłady przemysłowe

Zabrze to niegdyś przemysłowy ośrodek skupiający przemysł ciężki. Huty, koksownie i kopalnie dawały zatrudnienie mieszkańcom, którzy niejednokrotnie wiązali się z zakładem pracy na całe zawodowe życie. Dziś możemy jedynie podziwiać pocztówki, które przedstawiają zabrzańskie zakłady przemysłowe. Jedyna kopalnia, która pracuje do dziś to kopalnia "Makoszowy"

Zabrzańskie place

Najczęściej fotogrfowanym placem w Zabrzu był Plac Piotra i Pawła. Ten plac to dzisiaj Plac Wolności. Posiadamy również wiele pocztówek np. Placu Warszawskiego czy Placy Dworcowego. Zobacz jak prezentowały się w Zabrzu miejsca, które mają często bardzo ciekawą historię.

Zabrzańskie hotele

Kilka hoteli zabrzańskich było wręcz symbolem naszego miasta. Każdy kto zobaczył "Hotel Admiralski" wiedział, że ten budynek jest w Zabrzu. Zobacz "Hotel Admiralski" jak również wiele innych hoteli, które istniały w naszym mieście.

Zabrzańskie ulice

W zbiorach kolekcjonerów znajduje się wiele pocztówek, które przedstawiają ciekawe fragmenty ulic. Dzisiejsza ulica Wolności to jedna z najdłuższych ulic w naszym kraju. W okresie międzywojennym to właśnie przy tej ulicy powstawały hotele, kawiarnie, apteki a nawet zainstalowany został pierwszy publiczny aparat telefoniczny...

Pocztówki wieloobrazkowe

Wydawcy pocztówek, chcąc pewnie zachęcić do odwiedzenia naszego miasta, na pocztówkach przedstawiali miejsca, które w Zabrzu należało zobaczyć i odwiedzić. Wśród pocztówek znalazły się i takie, które przedstawiają kilka motywów. Bardzo często były to miejsca dla Zabrza bardzo charakterystyczne.

Zabrzańskie parki

Zabrze to niegdyś miasto przemysłowe, w którym ogromną wagę przywiązywano do terenów zielonych. Huta w środku miasta nie dziwiła mieszkańców, jednak dla osób odwiedzających nasze miasto, było to coś bardzo dziwnego. Tereny zielone tworzyły równowagę dla dymiących kominów. Przedstawiamy miejsca, w których mieszkańcy mogli odpocząć a dla władz miejskich parki i skwery były oczkiem w głowie.

Zabrzańskie pocztówki - inne

W zbiorach kolekcjonerów, którzy współpracują ze stroną, znajdują się pocztówki przedstawiające różne miejsca naszego miasta. Jednak są wśród nich i takie, których nie można dopasować do jakiejkolwiek kategorii. Te właśnie pocztówki tutaj prezentujemy.

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie


Dobrze wiedzieć