Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

www.zabrze.aplus.pl

1

Plany budowy pomnika poświęconego mieszkańcom powiatu zabrskiego poległym w latach 1914 - 1918 pojawiły się już w końcu 1922r. Poświęcenie pomnika odbyło się jednak dopiero 18 października 1925r. Autorem projektu pomnika był radca rejencyjny Hoffman. Pomnik wybudowała firma budowlana Linke & Kotzur.

Wydawca: Foto und Kunstverlag Bruno Scholz Breslau I
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

W wystawieniu pomnika zabrzańskim ofiarom I wojny przeszkodził zapewne niespokojny czas powstań i plebiscytu. Ukończono go i poświęcono dopiero siedem lat po wojnie.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

3

To to samo zdjęcie w innej formie jako pocztówka. Wysłana w 1934 roku.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

4

Na pocztówce dobrze widoczna jest pierwotna, nie istniejąca już zabudowa ulicy Sztolniowej (Stollenstrasse), obecnie Karola Miarki. Na skutek dziwnego podobieństwa stojącego na cokole kamiennego orła do sowy, mieszkańcy Zabrza szybko nazwali pomnik "Sowim" (Eulendenkmal).

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

5

W okresie Polski Ludowej pomnik ofiar I wojny światowej zamieniono na pomnik Karola Miarki, znanego polsko-śląskiego działacza, który stoi teraz przy ulicy również jego imienia.

Wydawca: Kunstverlag Bruno Scholz, Breslau
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

6

Na rogu Hüttenstraße (ul.Powstańców Śląskich) i Stollenstraße (ul. Karola Miarki) w 1925 roku poświęcono pomnik ku czci mieszkańców powiatu zabrskiego poległych w czasie wojny w latach 1914-1918.

Stempel pocztowy z 1937r.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

7

Wielu zabrzan służących w niemieckiej armii poległo na frontach I wojny światowej. Aby pamięć o poległych nie zaginęła, część zabrzańskich zakładów i organizacji postanowiła ufundować tablice. Dwie pierwsze tablice poświęcone zostały ewangelikom z parafii w Zabrzu, a trzecia - ewangelikom z Zaborza. Oprócz tablic, zabrzanie ufundowali również 10 pomników. Jednym z nich jest widoczny na prezentowanej pocztówce pomnik poświęcony mieszkańcom powiatu zabrskiego.

Wydawca:
Kunst - Verlag E. Burgfels, Beuthen OS., Friedrichstrasse 19, Nr 10a
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

8

Na pocztówce z początku 20 wieku przedstawiony jest wylot Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej przy ulicy Karola miarki (Stollenstrasse). Wysokie koszty odwadniania wyrobisk i transportu węgla ponoszone przez państwową zabrzańską kopalnię "Królowa Luiza" spowodowały rozpoczęcie w dniu 23.06.1799r. budowy sztolni, która miała służyć do odwadniania kopalni i zarazem do przewozu węgla łodziami pod ziemią aż do obecnego centrum Zabrza i dalej zasypanym już kanałem do Gliwic. Jej uroczyste poświęcenie nastąpiło 10.10.1800r.

Wydawca: H. J. Sobotzik. Zabrze
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

9

Wylot sztolni przy ulicy Karola Miarki na pocztówce kolorowanej. Pierwszy odcinek sztolni odwadniający Kopalnię Luiza zagłębiający się na 38 m pod powierzchnią ziemi, ukończono w 1810r. Z polecenia władz górniczych drążono sztolnię dalej, gdyż według dalekosiężnych planów miała ona odwadniać cały rejon węglowy. W związku z tym nadano jej nazwę Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej (Hauptschlüsselerbstollen). Budowa sztolni trwała 64 lata. W 1953 roku zamurowano jej wylot i zasypano szybiki wentylacyjne. Widoczny w tle budynek z wieżyczką to były ratusz Starego Zabrza.

www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć