Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

www.zabrze.aplus.pl

1

Różne oddziały Huty Donnersmarck'a zaopatrywane były w parę z kilku centralnych kotłowni. Na Kopalni Concordia parę produkowała kotłownia w której zainstalowanych było 12 kotłów parowych o powierzchni ogrzewanej 156 m2. Dla uniknięcia strat kondensacji 6 kotłów posiadało przegrzewacze pary o powierzchni ogrzewanej 67 m2. Głównymi odbiorcami pary były maszyny wyciągowe, parowe pompy i kompresory. Kotły produkowały parę o ciśnieniu roboczym 8 atm i temperaturze 3000C.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

W centrum Zabrza na terenach byłego dominium w latach 1850-1851 Guido Henckel von Donnersmarck wybudował zakład przemysłowy, który został nazwany Donnersmarkhütte (Huta Donnersmarcka). W roku 1856 cztery wielkie piece wyprodukowały 120.000 cetnarów surówki (1 cetnar = 50 kg).

Stempel pocztowy z 1900r.
wydawca: Verlag Josef Reisch, Zabrze O.-S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

3

17 listopada 1872r. utworzona została spółka aukcyjna Donnersmarkhütte Oberschlesische Eisen- und Kohlenwerke Aktien Gesellschaft (Huta Donnersmarck Górnośląskie Zakłady Żelaza i Węgla Spółka Akcyjna). W skład spółki weszła huta, kopalnia Concordia i koksownia wybudowana przy kopalni.

Wydawca: Verlag C.W.Mierzwa, Hindenburg, Oberschl.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

4

Niewiele jest takich pocztówek jak ta prezentowana obok. Z reguły pocztówki przedstawiały nowo wybudowane budynki. Na tej załączonej pocztówce przedstawiono zagospodarowany zielenią teren znajdujący się za budynkiem straży pożarnej Huty Donnersmarcka.

Wydawca: Anton Januschowski, Zabrze.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

5

Około 1901r. Guido Donnersmarck zatrudnił berlińskich projektantów do opracowania projektu zabudowy wolnego terenu wokół huty. Na dostępnym terenie miały zostać wybudowane budynki mieszkalne, socjalne oraz budynek straży pożarnej. Wzorowo została wybrana lokalizacja budynku straży pożarnej, blisko osiedla mieszkaniowego i zakładu pracy. Została wykonana z muru pruskiego, tak jak i budynek .

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

6

Ten wzniesiony na początku XX wieku budynek straży pożarnej zaprojektowany został przez Konrada Segnitz i Maxa Bogatzki. Jego mury zbudowane są z konstrukcji szkieletowej (szachulec, pruski mur). W roku 1913 dobudowano do niego stajnię dla strażackich koni.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

7

To właściwie nie jest pocztówka, nie podano wydawcy, z tyłu nie ma ramki na adres. Zdjęcie wykonane jest w formacie pocztówkowym i chyba tak miało też służyć. Te kolory to oczywiście retusz, a napis Donnersmarckhuette dopisano po prostu ołówkiem. Widok huty pochodzi zapewne z pierwszych lat XX stulecia.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

8

Ujęcie z powietrza. Na pierwszym planie teren huty Donnersmarck. Punkty orientacyjne: na pierwszym planie wieża wodna, w środku na prawym krańcu, budynek z wieżyczką to dyrekcja huty w centrum Zabrza, na horyzoncie w lewej połowie zarys kościoła św. Anny. Kartka wydana w Niemczech po wojnie z historycznego negatywu fotografa o nazwisku Bruckman.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

9

Na pocztówce widoczna jest panorama Huty Donnersmarcka. Na pierwszym planie za torami tramwajowymi kąpielisko Sportowego Towarzystwa Gimnastycznego (A. T. V. Alter Turn Verein).

Wydawca: C. W. Mierzwa, Hindenburg, Oberschl.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

10

Do 1927 roku była to siedziba zakładowej straży pożarnej huty Donnersmarck. W tymże roku nastąpiło przekwalifikowanie hutniczej i biskupickiej straży na zawodową miejską straż pożarną. Szczególnie straż hutnicza posiadała doskonale wyposażoną i wyszkoloną załogę. Zabytkowy budynek stał się wówczas i jest do dziś siedzibą komendy miejskiej zabrzańskiej straży pożarnej.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

11

Pocztówka zatytułowana "Hindenburg, huta Donnersmarck w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym". Przedstawia widok ogólny huty od strony śródmieścia. W tle widoczne są dwa szyby kopalni Concordia. Dziś byłby to widok na centrum handlowe Platan i jego parking, oraz stojące jeszcze dwie hale huty. Ciągle jeszcze zobaczylibyśmy również widoczną z prawej strony wieżę wodną, która zaopatrywała niegdyś hutę w wodę. Kopalnia Concordia należała do koncernu Donnermarcków i była głównym dostawcą węgla dla huty. Pocztówka wydana ok. 1960 roku w Niemczech ze starego negatywu przez wydawnictwo "Aufstieg", które istnieje do dzisiaj i zajmuje się wyłącznie tematyką byłych wschodnich terenów niemieckich.

www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć