Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

www.zabrze.aplus.pl

1

Budynek "Deutsche Bank" wybudowano w 1911 roku. W budynku mieściła się również ciastkarnia i kawiarnia R. Pürschela. Zebranie założycielskie Deutsche Banku jako spółki akcyjnej odbyło się w Berlinie 22 stycznia 1870r. Założycielami byli Adelbert Delbrück i Ludwik Bamberger.

Wydawca: Edmund Janik Papier und Buchhandlung. Hindenburg O.S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

Od 1914r. następują połączenia Deustche Banku z regionalnymi bankami. Pośród tych banków znajduje się również Śląski Związek Bankowy (Schlesischer Bankverein) z siedzibą we Wrocławiu. W budynku zlokalizowanym przy ul. Dworcowej widocznym po lewej stronie pocztówki mieściła się jego siedziba i stąd ten inny napis na budynku.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

3

Bardzo wyraźne ujęcie jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic Zabrza przed wojną, ulicy Dworcowej. Po lewej stronie pocztówki widoczny jest fragment schodów, którymi schodziło się z Dorotheenstraße (ul. 3-go Maja) na Bahnhofsplatz (Plac Dworcowy). Nazwano je Tarasami Brühla.

Stempel pocztowy z 1934r.
Wydawca: Trinks & Co., G.m.b.H., Lepzig.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

4

Pięknie podkolorowana i zaopatrzona w chmurki kartka z motywem ulicy Dworcowej. Wysłana została w 1917 roku pocztą polową na front.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

5

Okazałe i zadbane budynki miasta z okresu niemieckiej tzw: Republiki Weimarskiej. Z pocztówki wyretuszowano lewą stronę ulicy.

Wydawca: Ansichtskarten - Verlag und Großhandel Hermann Schenke, Hindenburg O/S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

6

Widoczny na pocztówce budynek został wybudowany w stylu secesyjnym przez dr Skrzypiec. Na fasadach skierowanych na południe i zachód umieszczone zostały jednakowe płaskorzeźby orła z tarczą na piersi, na której widnieje symbol rzymskiego boga opiekuna sztuki lekarskiej Eskulapa - wąż owinięty wokół laski. Wąż symbolizuje odradzającą się siłę. Oprócz powyżej wymienionych płaskorzeźb na fasadach znalazło się wiele innych pięknych zdobień. Do klatki schodowej budynku można było wejść od ul. Dworcowej i od podwórka. Na podwórko wjeżdżało się przez równie pięknie zdobiony przejazd. Okna w klatce schodowej posiadały piękne witraże.

Stempel pocztowy z 1909r.
Wydawca: Max Czech, Zabrze
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


7

Widoczny na pocztówce budynek został zbudowany w przez firmę S. Silbera wg projektu Langera dla dr Skrzipietz w 1905 roku w stylu secesji. Dwupiętrowa kamienica mieszcząca się przy Bahnnhofstrase (ul. Dworcowa) posiadała piękny wykusz narożny przechodzący w wieżyczkę. Lico budynku jest ceglane.

Wydawca: Tachochrom.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

8

W budynku zlokalizowanym przy ul. Dworcowej widocznym z lewej strony pocztówki mieściła się filia Śląskiego Związku Bankowego (Schlesischer Bankverein) założonego we Wrocławiu w dniu 17 lipca 1856r. jako spółka komandytowa. Założyli go bankier Heinrich Fromberg z Wrocławia, hrabia Adrian Józef Hoverden z Wrocławia i Wilhelma Lehfeld z Głogowa. W dwudziestym wieku handlowy obszar związku powiększył się przez utworzenie nowych filii: w Gliwicach (1900), Jeleniej Górze (1905), Rybniku (1904) i Świdnicy (1912). Posiadał większość akcji Katowickiego Związku Bankowego (od 1904).

Stempel pocztowy z 1915r.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

9

Zachodnia strona placu dworcowego. Obecnie wygląda tu trochę inaczej. Przed budynkiem gdzie znajdował się Deutsche Bank, a po wojnie przez długie lata restauracja Polonia, znajdziemy dziś parking. Ta strona uległa zmianie w latach 30-tych w trakcie przebudowy centrum Zabrza.

www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć

Zobacz również