Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

www.zabrze.aplus.pl

1

Zakładowa straż pożarna zatrudniała wyszkolonych pracowników w dziedzinie pożarnictwa, posiadała najnowocześniejszy sprzęt. Brała udział w gaszeniu pożarów oraz była wykorzystywana w przypadku nieszczęśliwych wypadków na terenie Huty, innych zakładów przemysłowych oraz na terenie miasta Zabrze. Od 1927 roku w budynku mieściła się komenda miejska straży pożarnej.

Stempel pocztowy z 1926r.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

W związku z gwałtownym rozwojem przemysłu w Zabrzu, a tym samym postępującym przeludnieniem na pierwszym miejscu pracodawcy stawiali rozwiązanie problemów mieszkaniowych poprzez budowę domów dla pracowników. Do roku 1922 Huta Donersmarck'a wybudowała 2350 mieszkań w 225 budynkach. Na pocztówce przedstawiono budynki mieszkaniowe przy Haldenstraße (ul. Stalmacha) wybudowane przez Hutę Donersmarck'a dla urzędników.

Hindenburg OS., Haldenstraße "Quellenverlag" V. Diwisch, Steinheim/Main
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

3

Pierwsze budynki mieszkalne przeznaczone dla pracowników Huty Donnersmarcka wybudowane zostały pod koniec XIX w. przy ul. Jagiellońskiej i ul. Koźlika. Wybudowane domy robotnicze posiadały niski standard. Budynki o lepszym standardzie zaprojektowane prze grupę architektów berlińskich powstały w latach 1902 - 1910. Nowe osiedle zostało podzielone na część socjalną i mieszkalną. Są to ul. Stalmacha, Bytomska, Cmentarna. Należy jednak zaznaczyć, że robotnicy pracujący w hucie otrzymywali płace niższe o kilka fenigów od średnich zarobków na Górnym Śląsku.

Stempel pocztowy z 1913r.
Wydawca: Verlag Dagobert Kaiser, Zabrze
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

4

Kolonie huty o nazwie "Na piasku" (Sandkolonie) rozpoczęto budować w roku 1848. Były to prymitywne parterowe budynki. W latach 1902 - 1912 wzniesiono, z położoną centralnie ulicą Krakusa (Hochgesandstrasse, Julius Hochgesand dyrektor huty w latach 1889 - 1913) nową nowoczesną kolonię z wielopiętrowymi domami.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

5

W widocznych na pocztówce domach zlokalizowanych przy Haldenstraße (ul. Stalmacha) wybudowanych przez Hutę Donnersmarcka mieszkali urzędnicy pracujący w hucie. Oprócz budynków mieszkalnych, dla utrzymania i rozwoju tężyzny fizycznej została wybudowana sala gimnastyczna. Z sali mogli korzystać pracownicy huty oraz osoby obce po wniesieniu opłaty. Z sali korzystali także uczniowie zabrzańskich szkół, które nie posiadały sal gimnastycznych.

Stempel pocztowy z 1931r.
Wydawca: Trinks & Co., G.m.B.H., Leipzig.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

6

Widokówka przedstawia plac przy którym znajdują się: główne wejście do huty "Donnersmarck" i wybudowane w 1901r. hutnicze kasyno z piękną salą - obecnie "Teatr Nowy". Ulica która przebiegała między budynkiem kasyna a hutą nazywała się niegdyś "Folwarczna" (Vorwerkstrasse) co przypomina, że na terenie nieistniejącej już huty znajdował się niegdyś zabrzański dwór i zamek. Na pierwszym planie z lewej strony widzimy uliczną latarnię gazową. Ostatnie z nich oświetlały ulicę, przy której stoi okazały budynek zabrzańskiej gazowni do końca lat 60-tych XX wieku. (obecnie ul. Cmentarna)

Wydawca: Verl.-Anst. G.m.b.H. Breslau
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

7

Kasyno huty Donnersmarck'a. Wybudowane w 1901r. dla pracowników huty. Powiększone już rok później o pokoje gościnne, pomieszczenia dla związków i towarzystw. W budynku mieściły się: biblioteka, restauracja i jedyna wówczas w mieście sala teatralno-koncertowa. Budynek stojący za kasynem, ten z wieżyczką, to dom lekarza zakładowego huty. Całkiem z prawej widoczne są zabudowania huty przy bramie głównej, pod okrągłym daszkiem kaplica św. Floriana, patrona hutników. Bardzo ciekawa jest odwrotna strona pocztówki. Jest to korespondencja francuskiego żołnierza sił rozjemczych z czasów powstań śląskich do jego rodziców z dnia 17czerwca 1921r.

Wydawca: Neumanns Papier- und Schreibwaren - Großhandlung, Gleiwitz
www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć

Losowe zdjęcie