Zabrzański przemysł - industrializacja

Zabrze dnia dzisiejszego

"Obecnie, górnicze niegdyś miasto zasadniczo zmieniło swój profil", znajdując się w okresie przeobrażeń strukturalnych, będących wynikiem transformacji ustrojowej, jaka dokonała się w Polsce w 1989 roku. Przemysł ciężki i wydobywczy, który ukształtował charakter miasta, w ostatnich latach traci swe dominujące znaczenie, czego przyczyną jest stopniowa likwidacja coraz większej liczby znajdujących się na terenie Zabrza zakładów przemysłowych związanych z przemysłem ciężkim i wydobywczym. Rozwija się natomiast przemysł elektromaszynowy i chemiczny. Rośnie także udział usług, wśród których znaczący udział mają "usługi medyczne" (pierwsze przeszczepy serca).

Zabrze - ul. Wolności

W coraz większym stopniu również wizerunek miasta współtworzą działające tu placówki naukowe, a mianowicie: Śląska Akademia Medyczna, Politechnika Śląska, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii prof. Religi., Zakład Polimerów i Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, jak również obiekty handlowo-usługowe. W Zabrzu istnieją ponadto dwa muzea, Dom Muzyki i Tańca, Teatr Nowy, filharmonia, hala widowiskowo-sportowa, będąca jedną z największych w kraju, oraz działa tu wiele klubów sportowych z "Górnikiem Zabrze" na czele. 28

Nadeszły więc dla miasta nowe czasy, których "wyrazem jest nowoczesny supermarket, [istniejący] na terenach poprzemysłowych dawnej huty". Już nie zakłady produkcyjne przemysłu ciężkiego, ale obiekty handlowo-usługowe oraz placówki naukowe i kulturalne stają się obecnie czynnikami miastotwórczymi. 29

28. Por. M. Babak: Od wsi przemysłowej do miasta. "Nasze Zabrze Samorządowe", nr 10/2002, s. 21; Informator o gminach województwa śląskiego 1999. Sejmik Samorządowy, s. 207; Zabrze-Moje miasto... 29.. Por. Zabrzańskie..., s. 9

Jolanta Zalewska

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć