Wirtualne Muzeum Zabrza - dokumenty

Wirtualne Muzeum Zabrza - dokumenty

Paszport

Ten wspaniały i rzadki dokument to paszport wydany w trzech językach, Polskim, Francuskim i Niemieckim przez "Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku". Ta komisja działała od 11 lutego1920 do czerwca 1922 roku. Jej celem było nadzorowanie plebiscytu na Górnym Śląsku. Powołana została na mocy traktatu wersalskiego.
Ponieważ obszar plebiscytowy Górnego Śląską był w tym okresie terenem neutralnym, osoby podróżujące wyposażone zostały w paszporty upoważniające je do jego opuszczania.

A oto przykład takiego dokumentu.

Posiada on formę karty, zadrukowany jest jednostronnie. W nagłówku znajdujemy nazwę organu wystawiającego, czyli wyżej opisanej komisji.
Poniżej widnieją znaczki opłaty skarbowej skasowane pieczęcią z niemieckim tekstem "Specjalna Policja Górnego Śląska Zabrze (Hindenburg)", oraz podane miejsce wydania: Zabrze (Hindenburg O.- S.) i data 22 grudzień 1921 r.

Środek paszportu zajmują dane osobowe posiadacza.

Nazwisko - Krause

Imię - Hans

Obywatelstwo - Pruskie

Zawód - Inspektor podatkowy

Adres zamieszkania - Zabrze (Hindenburg) Dorotheenstr. 57, ul: 3-go maja

Miejsce urodzenie - Głogów

Następnie podane takie cechy jak wzrost, kolor oczu i znaki szczególne.

Z prawej strony widnieją zdjęcie i własnoręczny podpis.

U dołu z lewej podano, że dokument wystawiono w oddziale I grupy Zabrze (Hindenburg O.- S.) Policji Specjalnej Górnego Śląska z datą jak wyżej.

Z prawej zaś znajdujemy wizę wystawioną przez komisarza Międzysojuszniczej Komisji dla okręgu Zabrze (Hindenburg) upoważniającą do udania się do Wrocławia i z powrotem z okresem ważności jednego miesiąca.

Na odwrotnej, niezadrukowanej stronie znajdują się jeszcze cztery takie wizy.

Dokument ten jest własnością Pana Damiana Spielvogel, dyrektora Ziomkostwa Śląsk w Niemczech, któremu serdecznie dziękuję za jego udostępnienie.

www.zabrze.aplus.pl

www.zabrze.aplus.pl

SzukajMenu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć

Losowe zdjęcie