Wirtualne Muzeum Zabrza - książki, gazety

Wirtualne Muzeum Zabrza

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

"Historia miasta Hindenburg / Górny Śląsk (Zabrze) z okazji przyznania praw miejskich w pojedynczych obrazach przedstawiona przez doktora filozofi Josefa Knossallę"
To tytuł ukończonej w 1922r., lecz z przyczyn politycznych i finansowych dopiero w 1929r. wydanej, pierwszej poważnej książki opisującej dzieje Zabrza od pradziejów do lat 20-stych XX wieku.
Napisana w języku Niemieckim, wydrukowana została przez wydawnictwo polskie: "Księgarnia i Drukarnia Katolicka Sp. Akc. Katowice".
Autor korzystał z ogromnej ilości materiału drukowanego i pisanego ręcznie znajdowanego w wielu archiwach jak i ze swych wcześniejszych opracowań. Jako ksiądz posiadał dostęp do cennych źródeł kościelnych. Bardzo wiele z tych dokumentów nie przetrwało do dnia dzisiejszego, co czyni tą książkę jeszcze bardziej dla badaczy dziejów miasta cenną.
Rozdziały: I. Stara wieś. II. Nowe dzielnice. III. Gminy wyznaniowe. IV. Dwór. V. Szkoła. VI. Gmina miejska. VII. Przemysł. VIII. Legendy.
Książka liczy sobie 318 stron.

www.zabrze.xt.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

Preußag Werkszeitung Gruppe Oberschlesien - gazeta wydawana przez Koncern górniczy Preußag utworzony na mocy decyzji sejmu pruskiego z 9 października 1923r. pod nazwą Preussische Bergwerks und Hütten Aktiengeselschaft z siedzibą w Berlinie.
W Zabrzu spółka posiadała między innymi Kopalnię "Königin Luise", Kopalnię "Delbrück", Fabryke brykietów.

Na skanie został przedstawiony 7 numer gazety pierwszego roku z 24 grudnia 1933r.

www.zabrze.xt.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

3

Herz-Jesu-Kirche Martinau OS. 1912 - 1937 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa Rokitnica. Broszurka wydana z okazji 25 lecia wybudowania kościoła. Broszurkę wydała firma Ostkunst Verlags- und Kunstansralt Kohnke & Popie z Gliwic. Na wstępie opisana została historia Rokitnicy oraz pochodzenie nazwy. Następnie w szczegółowym opisie podano informacje dotyczące budowy kościoła i probostwa.

www.zabrze.xt.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

4

Katholischer Pfarrführer 1928 für die Pfarrgemeinde St. Franziskus Hindenburg=Zaborze 1928 Katolicki przewodnik na rok 1928 dla parafii kościoła św. Franciszka w Zabrzu Zaborzu. W przewodniku wydanym przez Deutsche Caritasverband, oddział Seelsorgehilfe, Freiburg t. Br. przedstawiono: szczegółowe informacje dotyczące historii kościoła św. Franciszka w Zabrzu Zaborzu, życiorys pierwszego proboszcza parafii, wykaz organizacji kościelnych działających w parafii, wykaz mszy i nabożeństw, które prowadzone były w języku niemieckim i polskim, wykaz papieży (od 1846r.) i biskupów diecezji do której należał kościół św. Franciszka (od 1845r.).

Zamieszczono również kalendarz świąt kościelnych na 1928r., i wiele innych informacji dotyczących organizacji kościelnych i życia katolików.

www.zabrze.xt.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

5

Beiträge zur Geschichte der Stadt Hindenburg Oberschl. 1. Heft Verlag Viktor Czech, Hindenburg Oberschl. 1939r. We wstępie broszury opisana została skrótowo historia miasta. W dalszej części Kurt Dieth opisuje "Wielkie miasto na granicy", następnie Aloys Lerch kreśli historię Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Przedostatni rozdział autorstwa Teodora Juroka poświęcony jest Zabrzańskiemu Zamkowi i Folwarkowi. Zakończenie napisał Gustav Hoffmann. W broszurce zamieszczono 17 zdjęć Zabrza i dwa plany Zamku i folwarku.

www.zabrze.xt.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

6

Hindenburg in Oberschlesien Einst und Jetzt - Hindenburg na Górnym Śląsku Dawniej i dziś. W broszurce wydanej w marcu 1937r. pokrótce opisano miasto oraz zmiany, które zaszły od roku 1934r. Porównano zdjęcia sprzed i po zmianach. W broszurce zamieszczono 18 porównań (36 zdjęć) z krótkim opisem do każdego porównania.

www.zabrze.xt.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

8

"Hindenburger Geschenk- Kochbuch für junge Ehen" czyli Zabrzańska Książka Kucharska na prezent dla młodych małżeństw. Zawiera przepisy typowe dla kuchni śląskiej. Książki takie kupowało się z myślą o obdarowaniu nimi swych bliskich lub miłych sercu osób, które zawierały sakrament małżeństwa. Nadawały się również na oficjalny prezent. W książce znalazły się reklamy zabrzańskich firm, które były fundatorami tej książki. Dla innych miast były drukowane także identyczne książki. Na okładce była tylko zmieniona nazwa miasta. Książka została wydrukowana w Stuttgarcie.

www.zabrze.xt.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

9

Miejscowa książka telefoniczna dla Bytomia, Gliwic i Zabrza. Wydanie 1942/43 rok. Stan na 1 marca 1943 roku. Opracowana na podstawie danych urzędowych Deutsche Reichspost (Poczty Rzeszy Niemieckiej). Na okładce znajdziemy reklamę z numerami telefonu dwóch ważnych wówczas górnośląskich czasopism "Ostdeutsche Morgenpost" (Wschodnioniemiecka Poczta Poranna) i "Der Oberschlesiche Wanderer" (Górnośląski Orędownik).

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć