Wirtualne Muzeum Zabrza - dokumenty

Wirtualne Muzeum Zabrza - dokumenty

"Książeczka oszczędnościowa"

Bardzo dobrze zachowana książeczka oszczędnościowa banku Hindenburger Genossenschaftsbank e.G.m.b.H in Hindenburg Oberschlesien założona w roku 1942.

Genossenschaftsbank e.G.m.b.H in Zabrze (Bank Spółdzielczy spółka z o.o. w Zabrzu) powstał w 1893 roku. W tymże roku założono w Zabrzu również Bank Ludowy (Volksbank). Bank Spółdzielczy w Zabrzu w książce adresowej miasta Hindenburg z roku 1938 figuruje pod adresem Kronprinzenstrasse 274, ulica Wolności. Na pierwszej stronie książeczki znajduje się pieczęć założonego nieco później banku Volksbank für Hindenburg und Umgebung e.G.m.b.H (Bank Ludowy dla Zabrza i okolic) co świadczy o połączeniu się tych banków. W roku 1943 doszło do fuzji Banku Ludowego Hindenburg z Bankiem Ludowym Hindenburg i Okolice oraz Bankiem Urzędniczym na Górnym Śląsku w jeden bank o nazwie Volksbank Hindenburg. W tym połączeniu wziął udział prawdopodobnie również Hindenburger Genossenschaftsbank e.G.m.b.H in Hindenburg Oberschlesien.

Książeczka ma wymiary 17,5 na 11,5 cm i zawiera 16 stron.

Książeczka oszczędnościowa

Okładka z nazwą banku i naklejonym paskiem z numerem książeczki.

Książeczka oszczędnościowa

Strona 1 z pieczęcią Banku Ludowego dla Hindenburg i Okolice, adresem Banku Spółdzielczego, danymi posiadacza, datą wystawienia oraz podpisem prezesa banku. Poniżej adnotacja o okresie wypowiedzenia i oprocentowaniu.

Książeczka oszczędnościowa

Logo banku w powiększeniu

Książeczka oszczędnościowa

Adnotacje o wpłatach i wypłatach od str. 4 do 15.
Na stronach 2 i 3 znajduje się regulamin banku.
Na ostatniej stronie odnotowywano likwidację książeczki.

SzukajMenu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć

Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć