Wirtualne Muzeum Zabrza - dokumenty

Wirtualne Muzeum Zabrza - dokumenty

"Książeczka oszczędnościowa"

Oto orginalna, wydrukowana specjalnie dla Miejskiej Kasy Oszczędności w Zabrzu książeczka oszczędnościowa z wpisem datowanym na 1942 rok.
Książeczka ma wymiary 19 x 8,5 cm i zawiera 16 stron.

Książeczka oszczędnościowa


Na okładce znajduje się wytłoczony i zabarwiony na złoto herb Zabrza, nad nim napis: "Deutsches Sparkassenbuch", czyli niemiecka książeczka oszczędnościowa.
Pod herbem na tle szarfy napis: "Öffentliche mündelsichere Sparkasse", co oznacza, że kasa oszczędności jest publiczna i pupilarna. Pupilarna, a więc jej wypłacalność gwarantowana jest przez skarb państwa i można lokować w niej majątek osób ubezwłasnowolnionych bądź nieletnich.
Całkiem na dole czytamy: "Stadtsparkasse zu Hindenburg (Oberschl.)" co znaczy Miejska Kasa Oszczędności w Zabrzu (Górny Śląsk).

Książeczka oszczędnościowa

Na odwrocie okładki jeszcze raz napis "Öffentliche mündelsichere Sparkasse".

Książeczka oszczędnościowa

Pierwsza strona wewnętrzna zawiera oprócz tych samych napisów jak na okładce numer konta, personalia właściciela oraz pieczęć kasy. Strona druga i trzecia to miejsce na notatki i rubryka o ewentualnej likwidacji książeczki.

Książeczka oszczędnościowa

Od strony czwartej do trzynastej wpisywano wpłaty i wypłaty z książeczki.
Rubryki od lewej: Podpis, linijka, data, wypłata, wpłata, stan, numer konta, numer operacji. Proszę zauważyć że w roku 1942 (data jedynej odnotowanej operacji) zapisy w książeczce wykonywane były już maszynowo !!

Strony 14 do 16 zawierały wyciąg z regulaminu Miejskiej Kasy Oszczędności w Zabrzu.

Na wewnętrznej stronie tylnej okładki wydrukowano uwagi istotne dla właściciela książeczki, takie jak:

- Godziny otwarcia kasy (w godzinach) 8-13, 15-16:30, w sobotę 8-13.
- Ostrzeżenie przed skutkami utraty książeczki.
- Możliwość wpłaty na książeczkę w każdym urzędzie pocztowym po podaniu tylko jej numeru.
- Wypłata możliwa była tylko po okazaniu książeczki i możliwa była "na okaziciela", chyba że jej posiadacz zastrzegł tą możliwość.

Miejska Kasa Oszczędności w Zabrzu (Stadtsparkasse zu Hindenburg (Oberschl.) otrzymała w roku 1929 wspaniałą siedzibę w postaci budynku przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Karola Miarki zaprojektowanego przez swiatowej sławy architekta z Koloni Dominikusa Böhm.
Po wojnie został on siedzibą firmy "Mostostal".

SzukajMenu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć

Losowe zdjęcie