Wirtualne Muzeum Zabrza - po 1945 roku

Wirtualne Muzeum Zabrza

www.zabrze.aplus.pl

1

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, powstała w grudniu 1948 r. w wyniku połączenia Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), po usunięciu z PPS działaczy przeciwstawiających się połączeniu i po przeprowadzeniu czystki wśród członków obu partii powstaje organizacja, która rządzi krajem.
Po wielu latach nieudacznych rządów doprowadziła do zapaści gospodarczej Polski. Nazywana sterem narodu i jedyną słuszną drogą.
Prezentowana legitymacja członkowska, pochodzi od byłego górnika z KWK Pstrowski. Wydana w 01.10.1967r

www.zabrze.aplus.pl

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl
2

Na załączonych zdjęciach przedstawiono kilka z tablic BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy. Tablice tego rodzaju były widoczne w wielu miejscach szczególnie na zakładach pracy. Tablice wykonane były z różnych materiałów, te na zdjęciach wykonano z grubej lakierowanej blachy. Najpiękniejsze jednak były nie tablice, ale ogromne obrazy wykonane na budynkach.

www.zabrze.aplus.pl
3

Na skanie pokazano zaproszenie na obchody 1 Majowe w 1963r. Uroczysta Akademia odbyła się w Mikulczycach w Sali Domu Kultury przy ul. Bolesława Bieruta 22. Po części oficjalnej przewidziano bogata część artystyczną.

www.zabrze.aplus.pl
4

Dzieje Polskości Miasta Zabrza. Książka, której autorem jest Paweł Dubiel - prezydent miasta Zabrza. Książka została wydana w 1949 roku nakładem Miejskiej Rady Narodowej w Zabrzu. Wydrukowana przez Państwowe Bytomskie Zakłady Graficzne, Oddział 13 w Zabrzu, ul. Wolności 297. W książce opisano historię miasta od początków osadnictwa nad rzeką Bytomką do marca 1945r.

www.zabrze.aplus.pl

www.zabrze.aplus.pl

www.zabrze.aplus.pl
5

Zaproszenie zakładowych komitetów P.P.R. i P.P.S. Huty Zabrze na Zabawę Sylwestrową w 1947r., do Domu Kultury Hutników w Zabrzu. Zabawa rozpoczęła się o godz. 20.00. PPR - Polska Partia Robotnicza powstała w styczniu 1942 r. w ZSRR. Została założona przez przebywających tam polskich komunistów. Projekt powstania tej partii powstał w kierownictwie ZSRR. Program oparto na wyzwoleniu Polski spod okupacji niemieckiej, odbudowy kraju, sojuszu z ZSRR, demokratyzacji życia powszechnego i zmianie granic kraju. PPS - Polska Partia Socjalistyczna - najstarsza polska partia polityczna o lewicowej orientacji założona została na zjeździe założycielskim, który odbył się w listopadzie 1892 r. w Paryżu. W 1948 roku w dniach od 15 do 21 grudnia odbył się zjazd zjednoczeniowy Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Na zjeździe tym powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - PZPR.

www.zabrze.aplus.pl

www.zabrze.aplus.pl
6

Zaproszenie zakładowych komitetów P.P.R. i P.P.S. Huty Zabrze na Zabawę Sylwestrową w 1947r., do Domu Kultury Hutników w Zabrzu. Zabawa rozpoczęła się o godz. 20.00. PPR - Polska Partia Robotnicza powstała w styczniu 1942 r. w ZSRR. Została założona przez przebywających tam polskich komunistów. Projekt powstania tej partii powstał w kierownictwie ZSRR. Program oparto na wyzwoleniu Polski spod okupacji niemieckiej, odbudowy kraju, sojuszu z ZSRR, demokratyzacji życia powszechnego i zmianie granic kraju. PPS - Polska Partia Socjalistyczna - najstarsza polska partia polityczna o lewicowej orientacji założona została na zjeździe założycielskim, który odbył się w listopadzie 1892 r. w Paryżu. W 1948 roku w dniach od 15 do 21 grudnia odbył się zjazd zjednoczeniowy Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Na zjeździe tym powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - PZPR.

www.zabrze.aplus.pl


7

"Poświadczenie obywatelstwa" wystawione w Zabrzu w roku 1950 dla obywatelki Magdaleny Foltyn. Ta pani długo czekała na ten dokument. Od 1945 roku na Górnym Śląsku o takie zaświadczenia musiały występować osoby, których mała ojczyzna znalazła się znowu w graniach Polski.
Górnoślązacy dwa razy przechodzili taką selekcję. W 1941 roku prowadzili ją Niemcy przyznając im (lub nie) cztery stopnie tzw. Niemieckiej Listy Narodowościowej (Deutsche Volksliste). Nieprzyjęcie listy mogło oznaczać deportację do obozu. Przyjęcie - powołanie do Wehrmachtu. W roku 1945 władze polsko-sowieckie zastosowały selekcję odwrotną. Posiadaczy wyższej Volkslisty czekała deportacja do obozu, a następnie do Niemiec. Posiadacze niższych klas Volkslisty musieli się rehabilitować lub podpisywać deklarację wierności wobec państwa i narodu polskiego. Wszyscy otrzymywali najpierw "Tymczasowe zaświadczenia obywatelstwa", co stawiało prawie wszystkich Górnoślązaków w stan podejrzenia. "Prawdziwe" obywatelstwo przyznawano im dopiero później.

www.zabrze.aplus.pl


8

Zaświadczenie rowerowe na rok 1946, czyli rejestracja roweru marki "Torpedo" pana Herberta Schmidta z Zabrza. Wystawił je Odział Podatkowy Zarządu Miejskiego Miasta Zabrza. Podatek za rower wynosił w tamtym roku 25 zł., a opłata skarbowa 5 zł. Opłacony rower otrzymał numer rejestracyjny. Dokument opatrzono pieczęcią owalną z orłem i napisem "Zarząd Mienia M. Zabrze".

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie