Literatura

Autor: Andrzej Dutkiewicz, Dariusz GuzDwa wieki Kopalni Węgla Kamiennego "Zabrze-Bielszowice"

Wydawca: Wydano staraniem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy KWK "Zabrze-Bielszowice" w roku jubileuszowym kopalni Zabrze 1991.

www.zabrze.aplus.pl

1

Książka wybitnego specjalisty w dziedzinie historii światowego górnictwa pana Jerzego Jarosa. Jest to historia najstarszego zakładu górniczego w Zabrzu, powstałego w 1791 roku o nazwie, "Kopalnia Królowej Luizy", od 1945 roku "Kopalnia Zabrze", a od roku 1976 "Kopalnia Zabrze-Bielszowice", po przyłączeniu do niego kopalni z sąsiednich Bielszowic. Do momentu likwidacji z końcem lat 90-tych było to najstarsze i największe przedsiębiorstwo w Zabrzu.
Treścią książki jest szczegółowa historia tego przedsiębiorstwa poparta wieloma zdjęciami i statystykami. Przyczyniło się ono w stopniu szczególnym do industrializacji Zabrza i całego niegdyś zacofanego i biednego regionu.
A wszystko to na 95 stronach przy wymiarach 21x30 cm.
Okładka miękka."Śląska Tragedia w Zabrzu w 1945 r. Internowania i deportacje"

Wydawca:Muzeum Miejskie w Zabrzu

www.zabrze.aplus.pl

2

Książka pana Zbigniewa Gołasza omawia najtragiczniejsze chyba zdarzania w dziejach Zabrza do których doszło po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną w 1945 roku. Radziecki władze okupacyjne internowały wówczas kilka tysięcy zabrzan i ludzi przebywających w mieście. Duża część z nich była górnikami i przeznaczono ich do deportacji w głąb Związku Radzieckiego celem wykorzystania ich jako przymusowa siła robocza. Większość z nich umierała już w czasie transportu koleją. Bardzo wiele osób umieszczono w różnych obozach na terenie Górnego Śląska i Małopolski, również w obozie Auschwitz. Internowano i deportowano nie tylko Ślązaków pochodzenia niemieckiego, ale również w bardzo wielu polaków ze Śląska, osoby aktywne w polskich organizacjach, a nawet byłych powstańców śląskich.
Ta zbrodnicza działalność objęła cały teren Górnego Sląska. W książce zamieszczono wykaz wszystkich znanych internowanych mieszkańców Zabrza. Również dziadek autora tych słów nie przeżył internowania w obozie w Mysłowicach.
Pozycja wydana w roku 2005 liczy sobie 299 stron, jej wielkość 24x17 cm."Zabrze - przewodnik po mieście"

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Zabrza

www.zabrze.aplus.pl

3

Ten wydany pod koniec lat 60-tych przewodnik zawiera kompendium wiedzy o Zabrzu historycznym i współczesnym (wówczas). Pod graficznie informatywną okładką znajdziemy historię miasta i jego dzielnic wraz ze schematycznymi planami ulic. Następnie wiadomości o najważniejszych przedsiębiorstwach w Zabrzu, życiu kulturalnym i sportowym.
W części informacyjnej uwzględniono nazwy i adresy najważniejszych placówek handlowych, kulturalnych, instytucji i organizacji społecznych oraz adresy trzynastu urzędów pocztowych i czterech stacji benzynowych. Informuje się tam również o czterech czynnych wtedy w Zabrzu dworcach kolejowych jak i ośmiu liniach tramwajowych i czternastu autobusowych. Na końcu znajduje się wykaz wszystkich zabrzańskich ulic, między innymi takich jak Lenina, czy Panieńskie Skały.
Wszystko na 48 stronach przy wymiarach zeszytu 24x11 cm."Kopalnia węgla kamiennego Zabrze"

Wydawca: nie podano

www.zabrze.aplus.pl

4

Pod tym tytułem wydano na początku lat 70-tych małą broszurę reklamową tej kopalni. Służyła ona nie wzrostowi sprzedaży węgla, ale spopularyzowaniu historii kopalni i pracy górnika. Opisano w niej w skrócie wszystkie najważniejsze wydarzenia w tym najstarszym do niedawna istniejącym zabrzańskim przedsiębiorstwie od powstania w 1791 roku aż do czasu wydania tej książeczki.
Wymieniono tu również inwestycje które wykonała kopalnia dla pracowników i mieszkańców Zabrza w okresie powojennym, jak np: budowa osiedla Zaborze, budowa basenu pływackiego przy ul: Wolności w Zaborzu (zburzony w latach 90-tych), przykopalniana służba zdrowia (ośrodek balneologiczny, ambulatorium), żłobki, przedszkola, szkoła zawodowa, przystosowanie ściany węglowej do zwiedzania przez turystów (tzw: ściana PTTK), zespół obiektów sportowych klubu "Pogoń" w Zaborzu i wiele innych. W publikacji wykorzystano historyczne zdjęcia słynnego fotografa Maxa Steckel bez podania jego nazwiska.
Razem 19 stron w formacie 20x14 cm."Państwowy Teatr Nowy w Zabrzu. Dziesięć lat działalności 1959-1969."

Autor: Wilhelm Szewczyk

www.zabrze.aplus.pl

5

Tak zatytułowany biało-czarny zeszyt w kolorowej miękkiej okładce, opowiada o pierwszej dekadzie tej jakże zasłużonej zabrzańskiej placówki kulturalnej nawiązując w przedmowie aż do wieku XIX. Jej autorem jest wybitny śląski literat Wilhelm Szewczyk. W dalszej części publikacji przeczytamy o najwybitniejszych postaciach tej sceny i najlepszych przedstawianiach. Całość zaopatrzono w duża ilość fotografii portretowych i zdjęć przedstawiających sceny z granych tam przedstawiań.
Na końcu zamieszczono spisy wszystkich pracujących tam w ciągu 10 lat autorów i zagranych premier, oraz wszystkich pracowników teatru w sezonie artystycznym 1968/69. Skromna, ale bardzo informatywna broszura o wymiarach 24x19 cm."40-LECIE TEATRU NOWEGO W ZABRZU"

Wydawca: Agencja Reklamowa Komplet

www.zabrze.aplus.pl

6

Oficjalnie, zabrzańską scenę dramatyczną powołano do życia 21 lipca 1959 roku. Jednym z argumentów, uzasadniających powołanie teatru w Zabrzu, była teza o konieczności "wychowania patriotycznego przez sztukę w mieście przez wieki podlegającym wpływom niemieckim". Prawdę mówiąc w mieście nie było budynku teatralnego z prawdziwego zdarzenia. Po różnych przymiarkach zawarto porozumienie z hutą "Zabrze", która była gospodarzem domu kultury. Teatr miał wreszcie swoje miejsce, choc nie był jedynym użytkownikiem i nie wszystkim ten pomysł przypadł do gustu.
W roku 1963 miasto oddało budynek teatru w ręce "Nowego" i tak jest do tej pory... I żeby mikomu nie przyszło do głowy zmieniac ten stan rzeczy..."Mikultschütz/Klausberg. Ein Vergleich zwischen Früher und Heute." "Mikulczyce/Klausberg wczoraj i dziś."

Wydawca i autor: Wydawca i autor Johann Hermann. Hamm 2010

www.zabrze.aplus.pl

7

To trzecia już książka wydana przez niezmordowanego badacza dziejów Mikulczyc, tam urodzonego Johanna Hermann. Ta bardzo obszerna praca jest albumem zawierającym aż 744 zdjęć Mikulczyc. Są to zdjęcia prywatne i pocztówki przedstawiające przed i powojenny obraz tej od 1951 roku dzielnicy Zabrza. Jak podkreśla autor nie jest to porównanie pomiędzy przed a po 1945 rokiem kiedy to miejscowość zmieniła swą przynależność państwową, a między "niegdyś a czasem współczesnym." I nie chodzi tu tylko o obrazy ulic i domów, ale również o sylwetki mieszkańców tej starej średniowiecznej miejscowości.
Porównania te znajdziemy na 377 czarno-białych i 367 kolorowych fotografiach na 400 stronach wydanych w formacie A4 w twardej okładce.
Do nabycia u autora i wydawcy. E-Mail: jh38@gmx.de

www.zabrze.aplus.pl - historia, zdjęcia, pocztówki

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć

Zobacz również

Dobrze wiedzieć