Literatura

Autor: Andrzej Dutkiewicz, Dariusz Guz150 lat poczty w Zabrzu

Wydawca: Narodowa Oficyna Śląska

www.zabrze.aplus.pl

1

O historii zabrzańskiej poczty napisał pan Wilhelm Kowolik, od 1950 roku związany z Zabrzem kolekcjoner pamiątek pocztowych miasta. Pan Kowolik jest wielokrotnie odznaczanym działaczem Polskiego Związku Filatelistów i członkiem Deutscher Freundschaftskreis.
Na 94 stronach swej książki opisuje on historię poczty w Zabrzu i przyległych do niego gminach od roku 1851 do czasów nam współczesnych. Znajdziemy tam również bardzo dużo zdjęć przedstawiających zabrzańskie zbiory filatelistyczne, nie tylko autora, oraz siedziby urzędów poczty w mieście.
Wymiary książki 22x16 cm.
Wydana w roku 2005.
"Zabrze - Moje miasto. Wspomnienia"

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Miejskie w Zabrzu

www.zabrze.aplus.pl

2

Książka ta jest wyborem opowiadań napisanych przez mieszkańców Zabrza na konkurs pod tytułem "Zabrze - moje miasto". Wydano w niej 29 prac nagrodzonych i wyróżnionych z 84 czerech na konkurs nadesłanych. Autorzy bardzo różnią się od siebie wiekowo, najmłodszy ma 18 lat, najstarszy 94.
Są wśród nich górnicy i profesorowie wyższych uczelni. Polacy i Niemcy. Ludzie z typowo górnośląskich rodzin, jak i przybysze z kresów wschodnich i repatrianci z Belgi czy Francji. Ta różnorodność ich doświadczeń i spojrzeń na życie w tym mieście - tyglu, jakim jest od 1945 roku Zabrze, pozwala często zrozumieć to czego nie przekażą nam nawet najciekawsze opracowania historyczne. Przewodniczącym konkursu był pan dr. Józef Musioł, prezes Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie.
Książkę wydano w roku 2002 w bardzo ładnej twardej okładce, ma 156 stron i wymiary 17x24 cm.
"Zabrze - Spacer po mieście"

Wydawca: Urząd Miejski w Zabrzu

www.zabrze.aplus.pl

3

Jest to album fotografii wykonanych przez Piotra Muszalika i uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Zabrzu. Wydano go na zlecenie Urzędu Miejskiego w Zabrzu i zaopatrzono w przedmowę ówczesnego prezydenta miasta Jerzego Gołubowicza.
Autorzy artystycznych i jednak równocześnie wysoce informatywnych fotografii proponują nam spojrzenie na miasto z bardzo zaskakujących często pozycji o przeróżnych porach dnia i roku. Wykorzystując niekiedy bardzo niezwykle aurę i oświetlenie przedstawiają miasto jakiego nie ujrzymy gołym okiem, a jednak rzeczywiste, brutalne czasem w swej brzydocie, zaskakujące często nie dostrzeżonym dotąd pięknem.
Publikacja ma 111 stron i wymiary 22x30 cm w twardej okładce.
Roku wydania i wydawcy nie podano.
"Zabrze"

Wydawca: Wydawnictwo Unitex

www.zabrze.aplus.pl

4

Ten lakoniczny tytuł nosi album fotografii których autorem jest Piotr Komander. Pan Komander proponuje nam tradycyjne spojrzenia na uroki i cienie starej najczęściej zabudowy naszego miasta, miejsca wypoczynku jego mieszkańców, oraz rzadziej na nich samych. Jest to zbiór bardzo informatywnych i wysoce profesjonalnych fotografii wykonanych aparatem wielkoformatowym. Pozycję wydało w roku 1999 "Wydawnictwo Unitex" z Bydgoszczy. Sponsorem wydania było wiele zabrzańskich przedsiębiorstw. Przeczytamy w nim przedmowę autorstwa ówczesnego prezydenta Zabrza Romana Urbańczyka.
Album posiada 100 stron, wymiary 22x30 cm.
Okładka twarda.
"Die Architektur der Weimarer Republik in Oberschlesien"
Architektura Republiki Weimarskiej na Górnym Śląsku

Wydawca: Oberschlesisches Landesmuseum Ratingen
(Muzeum Górnośląskie w Ratingen /Nadrenia Północna-Westfalia/)

Druk: Laumann - Verlagsgesellschaft Dülmen

www.zabrze.aplus.pl

5

Pozycja wydana w 1992 roku w języku niemieckim z podtytułem "Spojrzenie na niedoceniane budowle". Książka w dużej części poświęcona jest Zabrzu. Omówiono w niej wszystkie znaczące inwestycje budowlane naszego miasta owych lat. Zawiera analizę architektury mieszkaniowej, przemysłowej, sakralnej, szkolnej i komunikacyjnej okresu międzywojennego.
Są w niej również opracowania mówiące o problemach planowania miast oraz ogólny zarys problematyki społecznej i gospodarczej przemysłowej części Górnego Śląska po I wojnie światowej. Znajdują się w niej prace różnych autorów napisane do katalogu wystawy w Muzeum Górnośląskim. Całość opracował Nikolaus Gussone.
Wszystko to na 118 stronach z bogatą dokumentacją fotograficzną.
Wymiary 22x15 cm.
"Dzieje Polskości Miasta Zabrza"

Wydawca: Miejska Rada Narodowa w Zabrzu

www.zabrze.aplus.pl

6

Autorem tej historycznej już publikacji jest Paweł Dubiel (przedwojenny członek Stronnictwa Pracy, po wojnie działacz Stronnictwa Demokratycznego), prezydent miasta Zabrze w latach 1945 - 1950. W sposób właściwy tamtym czasom autor przedstawia tu dzieje Zabrza od jego prapoczątków do pierwszych miesięcy po II wojnie światowej, ze szczególnym naciskiem na okres przynależności naszego miasta do Prus i Niemiec.
Książkę wydano w roku 1949 nakładem Miejskiej Rady Narodowej W Zabrzu.
Wydrukowały ją Państwowe Bytomskie Zakłady Graficzne w Bytomiu, oddział 13 w Zabrzu ul: Wolności 297.

www.zabrze.aplus.pl - historia, zdjęcia, pocztówki

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć

Zobacz również

Dobrze wiedzieć