Moje Zabrze

Historia Zabrza - autor: Piotr Hnatyszyn

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /

Przegrana Niemiec w I wojnie światowej doprowadziła m.in. do wzrostu nastrojów nacjonalistycznych na Górnym Śląsku, a w konsekwencji do wybuchu dwóch powstań zbrojnych ludności polskiej w 1919 i 1920 roku. O jego przyszłości miał zadecydować plebiscyt wyznaczony na 20 marca 1921 roku. W powiecie zabrskim uprawnionych do głosowania było 90 793 osoby. 89 152 z nich zagłosowały, z tego 45 219 za Niemcami, a 43 261 za Polską. 672 głosy unieważniono. W samym Zabrzu 21 233 głosujących opowiedziało się za pozostaniem obszaru plebiscytowego w Niemczech, 14 873 za jego przyłączeniem do Polski. Za Niemcami opowiedzieli się w większości również mieszkańcy Biskupic, Zaborza i obszaru dworskiego Biskupice. Mieszkańcy pozostałych gmin i okręgów dworskich powiatu zabrs-kiego, a także mieszkańcy gminy Rokitnica i obszaru dworskiego Rokitnica z powiatu bytomskiego oraz gmin Mikulczyce, Grzybowice i obszaru dworskiego Mikulczyce z powiatu tarnogórskiego głosowali w większości za Polską. Poprzedzona trzecim powstaniem śląskim decyzja Rady Ambasadorów z 20 października 1921 roku spowodowała podział Górnego Śląska.

Zabrze moje miasto - foto Zbigniew Natorski

Nowa granica przecięła również powiat zabrzański. Polsce przyznano 9 gmin: Bielszowice, Bujaków, Chudów, Kończyce, Makoszowy, Paniowy, Paniówki, Pawłów i Rudę oraz 3 okręgi dworskie: Bujaków, Chudów i Paniowy. Stanowiło to prawie 60% powierzchni powiatu zamieszkałe przez 33% jego mieszkańców. Kończyce, Makoszowy i Pawłów przyłączono do powiatu rudzkiego utworzonego na mocy rozporządzenia wojewody śląskiego z 17 czerwca 1922 roku. Kiedy z kolei ustawą śląską z 15 lutego 1924 roku powiat rudzki zlikwidowano, przyłączono je do powiatu katowickiego. Gminy Biskupice, Maciejów, Sośnica, Zaborze i Zabrze, a także obszar dworski Biskupice pozostały w Niemczech. Wojsko polskie wkroczyło na przyznane Polsce tereny dawnego powiatu zabrskiego 28 czerwca 1922 roku. Tydzień później, 4 lipca 1922 roku do Zabrza wkroczyły wojska niemieckie. Aż do czerwca 1923 roku nie było wiadomo, komu przypadnie kopalnia "Delbrück" (Makoszowy), położona na południe od lasu Guido. Zgodnie z decyzjami Rady Ambasadorów granica powinna przebiegać wzdłuż Czarniawki. Dopiero 9 czerwca 1923 roku Międzysojusznicza Komisja Graniczna przyznała teren kopalni Niemcom. Pięć dni później, 14 czerwca 1923 roku nastąpiło uroczyste przyłączenie kopalni do Zabrza.

Zabrze moje miasto - foto Zbigniew Natorski

Podział Górnego Śląska otworzył przed Zabrzem nowe perspektywy. Niemcy utraciły spore tereny, w tym tak ważne miasta jak Katowice, Mysłowice i Królewską Hutę. Po ich stronie granicy pozostały jedynie Bytom i Gliwice. Dlatego już w 3 miesiące po objęciu przez Niemcy przyznanych im terenów, Rozporządzeniem Pruskiego Rządu państwowego z 29 września 1922 roku "dozwolono wiejskiej gminie Hindenburg G. Śl. przyjęcie ordynacji miejskiej z dnia 30 maja 1853 roku. Jako termin stania się miastem przez Hindenburg wyznaczył pan prezydent regencyjny [...] 1 października 1922 roku." Władze gminne przeobraziły się w tymczasowy zarząd miasta. Dopiero w listopadzie 1923 roku wybrano pierwszego nadburmistrza Zabrza. Jeszcze później, bo dopiero w 1927 roku pruski Minister Spraw Wewnętrznych wydał zgodę na używanie przez Zabrze herbu miejskiego przedstawiającego 3 czerwone murowane wieże z blankami i niebieskie koło zębate na żółtej tarczy.

Zabrze moje miasto - foto Zbigniew Natorski

Starania w kierunku przyłączenia do Zabrza miejscowości z tej części powiatu zabrskiego, która znalazła się w Niemczech, podejmowane były praktycznie już od chwili uzyskania przez Zabrze praw miejskich. I o ile przyłączenie doń Biskupic, Maciejowa i Zaborza nie podlegało większym dyskusjom, to Sośnica stała się obiektem sporu między Zabrzem i Gliwicami. Odpowiednie decyzje zapadły w Pruskim Sejmie Krajowym. "Ustawa o reorganizacji ustroju i zarządzie gmin i powiatów w Prowincji Górnośląskiej" uchwalona 5 stycznia 1927 roku, a obowiązująca od 1 stycznia 1927 roku Sośnicę przyznała Gliwicom. Z Biskupic do Rokitnicy przyłączono tereny położone na północ od linii kolejowej Pyskowice - Bytom, wraz ze znajdującą się tam kopalnią "Castellengo". Resztę włączono do Zabrza. Oprócz Biskupic, Zabrze powiększyło się o Zaborze, Maciejów, fragmenty gminy i obszaru dworskiego Sośnica, niezamieszkany skrawek gminy Mikulczyce oraz fragment obszaru dworskiego Mikulczyce. Równocześnie, na mocy tej ustawy obszar dworski Mikulczyce włączono do gminy Mikulczyce. Ta zaś, wraz z gminami Grzybowice i Rokitnica znalazła się w powiecie bytomsko-tarnogórskim.

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć

Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć