Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

www.zabrze.aplus.pl

1

Dnia 14 kwietnia 1897r. dokonano pierwszego wykopu ziemi pod fundamenty. Poświęcenie kamienia węgielnego nastąpiło 5 września 1897r. Na jesieni 1899r. kościół był gotowy w stanie surowym, a 18 października na wieży umocowano krzyż. Dnia 28 grudnia 1899r. umieszczono na wieży 4 dzwony o imionach Anna, Leon, Jerzy i Henryk.

Stempel pocztowy z 1941r.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

Początkowo kościół św. Anny był filią parafii św. Andrzeja i posługę duszpasterską pełnili księża z tej parafii. 11 grudnia 1904r. ks. J. Peschka jako kuratus objął parafję św. Anny. Dekretem Kurii we Wrocławiu 11 grudnia 1905r. została ustanowiona samodzielna parafia św. Anny. Ks. J. Peschka został mianowany proboszczem w dniu 21 stycznia 1906r.

Wydawca: NST
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

3

Księża początkowo mieszkali prywatnie przy ul. 3 Maja 25, a potem przy ul. św. Urbana 12. W latach 1908-1909 ks. J. Peschka wybudował plebanię wraz z przylegającym ogrodem. Teren na cmentarz wyznaczyła Rada Parafialna św. Andrzeja z gruntów proboszczowskiego pola. Został on poświęcony 31 grudnia 1905r.

Wydawca: Kunstverlag E.Burgfels, Beuthen O.-S., Friedrichstr. 19
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

4

Do kościoła św. Anny w dniu 31 stycznia 1939r. nastąpiło uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza ks. Franciszka Pieruszki. Nowy proboszcz wygłosił kazanie w języku polskim i niemieckim na temat "Kapłan i lud w swej odpowiedzialności przed Bogiem". Zbliżała się wojna. Na parafii ciążyły znaczne długi za kościół, dom parafialny i plebanię. Długi ostatecznie spłacono w 1944r.

Wydawca: Verlag C. W. Mierzwa, Hindenburg, Oberschl.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

5

W dniu 14 kwietnia 1897 r. zaczęto prace ziemne pod budowę fundamentów. W dniu 5 września tego roku nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego. Kościół zbudowano na planie krzyża łacińskiego o trzech nawach do których prowadzi siedem bram. Pod koniec 1899r. kościół był gotowy w stanie surowym. W dniu 18 października na wieży zamocowano krzyż, a 28 grudnia cztery dzwony o imionach: Anna, Leon, Jerzy i Henryk. Rok 1900 wykorzystano na wykończenie wnętrza. Konsekracji świątyni pw. Św. Anny dokonał kardynał Jerzy Kopp w dniu 9 października 1900r. W latach 1908-1909 ówczesny proboszcz parafii ks. J. Peschka wybudował plebanię, a w latach 1926-1927 dom parafialny.

Wydawca: Verlag C. W. Mierzwa, Hindenburg, Oberschl.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

6

Przy budowie kościoła pw. św. Anny uczestniczyli między innymi mistrzowie murarscy Sliwka i Kałuża, mistrz ciesielski Kowalczyk, ślusarz Sogalla, mistrz brukarski Wygasz oraz sztukator i architekt E. Stachl. Na Urbanstraße 4 (ul. Urbana) zamieszkały przybyłe z Trzebnicy siostry Boromeuszki. Siostry uczyły szycia i robót ręcznych dziewczęta, prowadziły przychodnię i przedszkole. W roku 1917 w czasie trwania I wojny światowej z wieży kościelnej zabrano dzwony. Po 12 latach staraniem ks. J. Peschki na wieży umieszczono nowe dzwony o imionach Anna, Maria, Pius, Barbara i Jan.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

7

W 1900 r. wykończono wnętrze kościoła umieszczając ołtarz główny św. Anny oraz ołtarze boczne Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Józefa, organy, ławki, ambonę, chrzcielnicę i konfesjonały. W nastawie ołtarza głównego umieszczony zostało malowidło przedstawiające św. Annę czytającą Pismo Święte swojej córce - Maryi. Obraz został namalowany na potrzeby kościoła w 1900r. przez Juliana Wałdowskiego z Wrocławia.

Wydawca: Oberschl. Verlagsanstalt. E. Kohnke, Gleiwitz, Hüttenstr. 10
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

8

Pocztówka przedstawia ołtarz świętego Józefa w kościele pod wezwaniem świętej Anny przy ulicy 3 Maja. Wydana została w okresie międzywojennym XX wieku przez Chrześcijański Instytut Sztuki aż w Berlinie.

Wydawca: Christliche Kunstanstalt Berlin
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

9

Pocztówka przedstawia ołtarz świętego Józefa w kościele pod wezwaniem świętej Anny przy ulicy 3 Maja. Wydana została w okresie międzywojennym XX wieku przez Chrześcijański Instytut Sztuki aż w Berlinie.

Wydawca: Christliche Kunstanstalt Berlin
www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie