Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

www.zabrze.aplus.pl

1

Ten imponujący swą długością budynek mieszkalny liczy sobie ponad 100 metrów i wybudowano go jako najdłuższy na Górnym Śląsku przy ulicy Roosevelta (Kampfbahnallee). Jest on elementem miasta południowego, którego budynki i osiedla zamieszkiwali w dużej większości niemieccy przesiedleńcy z polskiej od 1922 roku części Górnego Śląska. Jego awangardowa w tamtych czasach architektura zaskakuje powściągliwością formy fasady urozmaiconej jedynie regularnymi pionami imitowanych klatek schodowych. Imitowanych, gdyż od północnej strony budynek posiada galerie na całej swej długości. Jego elegancja została po 1945 roku poważnie ograniczona poprzez niekontrolowaną wymianę okien i zmiany w fasadzie, co doprowadziło do poważnej dezintegracji jego architektury.

Wydawca: C. W. Mierzwa Hindenburg, Oberschl.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

W roku 1928 zaczęto tworzyć koncepcję zabudowy południowej części miasta. Koncepcja przewidywała budowę kościoła, budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Miały powstać także tereny sportowe i rekreacyjne. W czasie opracowywania koncepcji zabudowy wytypowano kilka miejsc, w których planowano budowę kościoła. Decyzja o lokalizacji kościoła została podjęta przez miejskiego radcę budowlanego Wolfa.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

3

W dniu 8 sierpnia 1930 roku ks. Jan Zwior, proboszcz parafii św. Andrzeja w Zabrzu poświęcił teren budowy i wbiciem szpadla dokonał symbolicznego rozpoczęcia robót budowlanych kościoła pw św. Józefa. W bardzo krótkim czasie kościół został wybudowany, gdyż już w dniu 13 grudnia 1931 roku poświęcenia kościoła dokonał ks. Jan Zwior w asyście swoich wikarych ks. Pawła Moschek i ks. Ludwika Augustim.

Stempel pocztowy z 1942 roku.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

4

Decyzję o budowie kościoła św. Józefa według projektu architekta Dominikusa Böhma podjęto w marcu 1930 roku. Budowę zakończono w grudniu roku następnego. Kościół wybudowany został przy Sosnitzaerstraße (ul. Roosevelta) na przedłużeniu Pfarrstraße (ul. Damrota). Na pocztówce wydanej przez parafię św. Andrzeja, która była inwestorem budowy kościoła, widoczny jest pierwotny układ ołtarza. Dochód ze sprzedaży pocztówek przeznaczony był na ozdobienie kościoła.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

5

W latach 1930-31, wg projektu kolońskiego architekta Dominikusa Bohma wybudowano kościół pw. św. Józefa. Pocztówka przedstawia wnętrze świątyni. Charakterystyczny, odręczny napis w języku polskim umożliwił wykorzystanie pocztówki po II wojnie świtowej.

Pocztówka bez obiegu pocztowego
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

6

Kościół św. Józefa jest najciekawszym obiektem międzywojennej architektury sakralnej na Górnym Śląsku i nie tylko. Przede wszystkim ze względu na swą niespotykaną architekturę i wyposażenie wnętrza, które kryją w sobie wiele symboli, jak na przykład wszędzie obecne łuki arkad. Arkady były elementem pierwszych świątyni chrześcijańskich jak i akweduktów, które dostarczały wody jako źródła życia, którą porównać można z wiarą.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

7

To kaplica górników w krypcie kościoła. Jej umiejscowienie przypomina mocno katakumby, lub może po prostu podziemia kopalni. Znajduje się tam ołtarz wyrzeźbiony w całości z węgla, dar pracowników kopalń Guido i Makoszowy. Wykonał go kopalniany kowal o nazwisku Drewniok. W ołtarzu ustawiono rzeźbę św. Barbary patronki górników autorstwa monachijskiego artysty G. Kemper.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

8

Chrzcielnicę umieścił architekt na samym początku kościoła, tuż przy wejściu, tak jak na samym początku życia chrześcijanie przyjmują chrzest. Jest ona monumentalnych rozmiarów, wykonana z białego marmuru kararyjskiego (z Włoch). Nad chrzcielnicą widoczne są, przypominające w tym świetle szarfę lub chorągiew schody na chór.

www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

MenuDobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć