Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

www.zabrze.aplus.pl

1

Na tej wysłanej w 1909 roku pocztówce widać wyraźnie po różnicy kolorów starszą, czerwoną i młodszą, jaśniejszą część budynku.

Wydawca: Rheinische Kunstverlagsanstalt Hch. Lenz Wiesbaden.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

Bardzo ładna scena uliczna na tle Królewskiego Sądu Powiatowego w Zabrzu. Sądy tej niższej instancji ustanowiono na podstawie ustawy dla Królestwa Prus z roku 1878. Sąd Powiatowy w Zabrzu podlegał Sądowi Okręgowemu w Gliwicach / Landgericht Gleiwitz /, w III instancji Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu / Oberlandesgericht Breslau /

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

3

To już okres po roku 1915 o czym świadczy nazwa Hindenburg O.-S. W zakres czynności tego sądu wchodziły sprawy ogólno - organizacyjne, procesowe cywilne, konkursowe, dzierżaw, czynszowe, sprawy karne, jurysdykcji bezspornej i stanu cywilnego, spadkowe, sądowo - kasowe.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

4

Am Amtsgericht, tak zatytułowana jest pocztówka wysłana w roku 1929 z niemieckiego miasta Hindenburg do polskiego miasta Katowice wypisana w języku niemieckim. Pojęcie Amtsgericht można również przetłumaczyć (dosłownie) jako sąd urzędowy.

Wydawca: Ansichtskarten - Verlag und Großhandel Hermann Schenke, Hindenburg O/S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

5

Budynek Sądu Rejonowego został wybudowany przy Dorotheenstraße (ul. 3 Maja) w dwóch etapach. W latach 1892-1894 wybudowana została prawa część budynku widocznego na pocztówce. W roku 1907 nastąpił drugi etap budowy. W tym czasie została wybudowana lewa część budynku wysunięta o kilka metrów w kierunku ulicy oraz areszt.

Stempel pocztowy z 1915r.
Tachochrom
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl


6

Na załączonej pocztówce widoczny jest budynek sądu wybudowany w stylu historyzmu pod nadzorem Fiekinga z Bytomia. Budynek zlokalizowany przy Dorotheenstrasse (ul. 3. Maja) powstawał w dwóch etapach. Pierwsza część została wybudowana w latach 1892 - 1894, a druga w 1907 roku.

Wydawca: "Kosmos" Halberstadt.
Stempel pocztowy z 1920 roku.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

7

Dynamiczny rozwój przemysłu pod koniec XIX w. spowodował szybki wzrost liczebności mieszkańców w poszczególnych gminach powiatu zabrskiego. Ówczesny proboszcz gminy Zabrze ks. Henryk Neuman zastanawiał się jak rozwiązać w najlepszy sposób problem obsługi duszpasterskiej powiększającej się parafii. Pod rozwagę wzięto: przebudowę kościoła św. Andrzeja, wybudowanie filii na Dorocie lub budowę dużego nowego kościoła. W roku 1891 kardynał biskup wrocławski Jerzy Kopp podjął decyzję o budowie w Dorocie nowego kościoła. Plany i projekty wyglądu wnętrza kościoła którego patronką miała być św. Anna zostały opracowane przez radcę budowlanego Blau'a z Bytomia we współpracy z architektem Stahlem.

Stempel pocztowy z 1900r.
Wydawca: Verlag Max Czech, Zabrze
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

8

Ks. Jan Peschka zmarł 11 października 1938r. Został pochowany w kościele przed ołtarzem Matki Bożej Bolesnej. Uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza - ks. Franciszka Pieruszki miało miejsce 31 stycznia 1939r. W czasie wojny zakazano używania języka polskiego w kościele. 1 października usunięto krzyże ze szkół, zaprzestano uczyć katechezy w szkole, a przeniesiono do kościoła i domu parafialnego. Kiedy zabrano dom parafialny, nauczanie religii odbywało się w piwnicy na probostwie, a także w prywatnych mieszkaniach.

Stempel pocztowy z 1902r.
Wydawca: Hans Mücke, Zabrze (O.-S.)
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

9

Oto najnowszy zabrzański kościół w roku 1900. Ma dopiero rok. Jest jednocześnie największy w Zabrzu. Ta kartka nosi zabrzański stempel pocztowy na znaczku za 5 Marek z dnia 5 listopada roku 1900. Już następnego dnia dotrze ona do adresata w Saksonii. Trzy tygodnie przed nadaniem tej pocztówki Georg Kardinal von Kopp, Fürstbischof von Breslau, dokonał konsekracji świątyni. Wokół kościoła nie ma jeszcze żadnych zabudowań. Powstaną trochę później. Kartka zatytułowana jest "Nowy katolicki kościół Wieś Doroty. Zabrze Górny Śląsk".

Wydawca: Verlag von Josef Reisch, Zabrze O.-S.
www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć