Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

www.zabrze.aplus.pl

1

To imponujący, monumentalny pawilon chirurgiczny szpitala brackiego przy ul. 3 Maja. Gotowy był pod koniec 1907 roku. Ten wspaniały budynek niestety nie jest zbyt widoczny z ulicy 3 Maja.

Wydawca: Kunstverlag E. Burgfels. Beuthen O.S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

Już ponad stuletni budynek pawilonu w otoczeniu drzew. Kartka była w obiegu w roku 1916, wysłana pocztą polową, to drugi rok I wojny światowej. Szpital na ulicy 3 Maja pełnił wówczas funkcję lazaretu, czyli szpitala wojskowego.

Wydawca: Verlag Max Bauch, Buchhandlung. Hindenburg O. S. Dorotheenstrasse
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

3

Piękny widok na mocno już rozbudowany szpital górniczy przy ul. 3 Maja. Szpital powiększał się w kilku etapach. W 1883 postawiono dom dla naczelnego lekarza. W siedem lat później oczyszczalnię ścieków. W roku 1905 kotłownię i maszynownię z widoczną zewsząd wieżą ciśnień i dwa lata później pawilon chirurgiczny.

Wydawca: Papierhandlung des Wanderers Zabrze
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

4

Starostwo Powiatowe. Mocą edyktu z dnia 27 marca 1873r, ówczesny król Prus Wilhelm, podniósł wieś Zabrze do rangi siedziby powiatu. W jego skład wchodziło 16 miejscowości. Na potrzeby administracji wybudowano w 1875r, pod kierownictwem mistrza murarskiego Kreisa, reprezentacyjny budynek starostwa. (Landratsamt). Parcelę podarował powiatowi ówczesny właściciel dóbr zabrzańskich hrabia Henckel von Donnersmarck. W 1894r dobudowano skrzydło południowe, do którego wprowadziła się powiatowa kasa oszczędności. W 1906r powiększono budynek o skrzydło północne, w którym mieściły się następne biura kasy i sala posiedzeń władz powiatowych.

Stempel pocztowy z 1925r.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

5

W 1874r. przy Dorotheenstraße 19 (ul. 3 Maja 19) rozpoczęto budowę Powiatowego Domu Zgromadzeń Stanowych. Budynek oddano do użytku 1 października 1875r. Był to jednopiętrowy budynek o podstawie prostokątnej. Wykonany został z kamienia i cegły, kryty dachem dwuspadowym. Nad głównym wejściem znajdował się balkon. Na szczycie budynku ustawiono pruskiego orła.

Wydawca: Ansichtskarten-Verlag u. Großhandel Hermann Schenke, Hindenburg O.-S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

6

Dopiero po dwóch latach po podziale powiatu bytomskiego na cztery powiaty: Bytom, Tarnowskie Góry, Zabrze i Katowice przy Dorotheenstraße (3 Maja) pod numerem 19 w 1875 roku oddano do użytku siedzibę Starostwa Powiatowego, w którym urzędował pierwszy zabrzański starosta Hans von Holwede. Budynek był dwukrotnie rozbudowywany. W roku 1894 na potrzeby Powiatowej Kasy Oszczędnościowej zostało dobudowane skrzydło południowe przy Parisiusstraße (ul. Bohaterów Warszawskich). W 1907 roku skrzydło północne z salą posiedzeń.

Stempel pocztowy z 1916r.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

7

Zabrze O.S. Kgl. Landsratsamt, czyli Zabrze Królewski Urząd Starostwa. Tak zatytułowano tę kartkę wysłaną w marcu 1915 roku z zapasowego szpitala wojskowego w Zabrzu do Królestwa Saksonii o czym świadczy ładna pieczątka na odwrocie. Starostwo Zabrzańskie (Landkreis Zabrze) istniało w latach 1873 do 1927. Na czele administracji powiatu zasiadało w tym okresie ośmiu starostów.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

8

Ten widok jest nam znany z jednym wyjątkiem. Na tej pocztówce z obiegu w 1912 roku widać, że obecny skwer naprzeciw Muzeum Górnictwa które mieści się w byłym starostwie, był niegdyś terenem ogrodzonym potężnym murowanym ogrodzeniem z metalowymi kratami.
Landkreis Zabrze był jednym z bardzo nielicznych w Niemczech, których siedziba mieściła się na wsi. Prawa miejskie uzyskało Zabrze dopiero w roku 1922.

Wydawca: Rheinische Kunstverlagsanstalt Hch Lenz Wiesbaden.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

9

Na pocztówce przedstawiona jest Dorotheenstraße (ul. 3 Maja). Pierwszym po prawej stronie wybudowanym w 1875r. według projektu mistrza budowlanego Mateusza Kriesa jest budynek Starostwa Powiatowego. Był on rozbudowywany dwukrotnie w latach 1894 i 1907. Po likwidacji powiatu otwarto w nim Kupiecką Szkołę Zawodową.

Wydawca: Verlag C. W. Mierzwa, Hindenburg, Oberschl.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

10

Pocztówka ozdobna w kształcie "bawole oko" przedstawiająca sąd powiatowy (Amtsgericht) w Zabrzu. Wybudowany w latach 1892 - 94, powiększony w 1907 roku. Na odwrocie znajdujemy znaczki o wartości w sumie 250 Marek. To początki wielkiej inflacji. Wkrótce opłata pocztowa za list na poczcie niemieckiej wynosiła 500 miliardów Marek.

www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie