Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

www.zabrze.aplus.pl

1

Od roku 1924 zaczęto zamieniać na park teren położony pomiędzy rzeką Bytomką i Kanałem Sztolniowym. Ze względu na różnicę w poziomach terenu do parku schodziło się od Alsenstraße (ul. Dubiela) po schodach. Początkowo park nazwano Parkiem Miejskim, w późniejszym czasie Parkiem Skagerak. W głębi widoczny jest dom starców.

Wydawca: Chr. Schöning, Lübeck
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

Wzdłuż oskarpowania kanału sztolniowego została utworzona promenada, natomiast pozostały teren położony pomiędzy kanałem sztolniowym i rzeką Bytomką zamieniono w Park Miejski (Stadpark). Prace zmieniające nieużytki w park miejski trwały w latach 1924-1930. W parku wybudowano również brodzik dla dzieci. W późniejszym okresie nazwę parku zmieniono na Skagerrakpark.

Wydawca: Verlag C. W. Mierzwa, Hindenburg, Oberschl.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

3

W latach 1925-26 rozpoczęto budowę Parku Miejskiego, który powstał na nieużytkach pomiędzy Kanałem Sztolniowym a rzeką Bytomką. Później zmieniono nazwę parku na Skagerrakpark (nazwa od bitwy morskiej w I wojnie światowej). W środku parku powstał brodzik, który zamieniono po 1945 roku na krąg taneczny.

Stempel pocztowy 08.09.1941r.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

4

Ta kolorowana pocztówka z parku miejskiego przy ul. Dubiela pochodzi prawdopodobnie z lat 20-stych. Nie ma na niej daty, ale zapisana jest w języku francuskim co wskazywało by na autorstwo jednego z żołnierzy z francuskiego kontyngentu rozjemczego, który stacjonował w Zabrzu w okresie plebiscytu.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

5

Podpis po drugiej stronie pocztówki przedstawiającej pomnik w parku brzmi: Hindenburg. Die Werkstatt im Gruenem. Hindenburg. Warsztat w zieleni. To slogan charakteryzujący Zabrze tamtych czasów, będące ośrodkiem przemysłu bogatym w dużą ilość parków i terenów wypoczynkowych.

Wydawca: C. W. Mierzwa Hindenburg, Oberschl.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

6

Na pomniku ustawionym przy wejściu do parku Skagerrak napisano: Seefahrt ist Not. Żegluga jest koniecznością. Ten napis i kotwica na cokole dawały wyraz kolonialnym ambicjom państwa niemieckiego, które swe nieliczne kolonie w Afryce utraciło po I wojnie światowej.

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

7

Zamieszczona obok karta pocztowa, jest jedyną kartą pocztową wydaną w Zabrzu przez Pocztę Niemiecką. Karta zatytułowana Zabrze (Górny Śląsk) miasto w zieleni. Na obrazku przedstawiono panoramę z wejścia głównego zlokalizowanego przy Alsenstraße (ul. Dubiela) do Parku Skagerrak. Po obydwu stronach wejścia do parku zostały umieszczone kilkumetrowe kolumny.

www.zabrze.aplus.pl

8

Na pocztówce przedstawiono panoramę ulicy Fryderyka Karola Wielkiego księcia Badenii (Friedrich Karlstraße, ul. Wandy). Ulica tą nazwę otrzymała w 1905r. Do tego roku nazywała się Alte Kronprinzenstraße. Do momentu wybudowania linii kolejowej Wrocław - Mysłowice przebiegała tędy ulica Następcy Tronu (ul. Wolności). Po wybudowaniu torów kolejowych bieg jej zmieniono, a nad nowym odcinkiem wybudowano wiadukt.

Wydawca: Ansichtskarten-Verlag u. Großhandel Herman Schenke, Hindenburg O.-S
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

9

Ta podłużna hala za najbliższym kominem to największy budynek huty Reden. W roku 1947 pozostałości Huty Redena zostały przejęte przez Zjednoczenie Fabryk Maszyn i Sprzętu Górniczego i otrzymały nazwę Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych. Fabryka zatrudniała 160 osób. W roku 1947 wyprodukowała 78 sztuk pomp. To kartka przedwojenna, po dodaniu polskich napisów w obiegu w 1947r.

Stempel pocztowy z 1947r.
Na pocztówce zamalowano poprzednie niemieckie nazwy oraz wydawcę.
www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć