Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

www.zabrze.aplus.pl

1

Na pocztówce z ok. 1912 r. (przestemplowana i wysłana w 1926 r.) znajduje się wybudowana w 1905 r. przez firmę Silber z Zabrza, z czerwonej cegły w stylu neogotyckim, katolicka szkoła podstawowa dla dziewcząt i chłopców (zwana Zedlitzschule) i mieszcząca się przy Zedlitzstraße (obecnie ul. Królewska). Obok szkoły od strony podwórza widoczne są budynki toalet i ogród szkolny. Budowę sfinansowała gmina Zabrze i rodzina Henckel von Donnersmarck. W roku 1906 do szkoły o 24 salach lekcyjnych uczęszczało 745 dziewcząt i 970 chłopców. W okresie plebiscytu (1921r.) uchodźcom z Polski klasy udostępniano także jako mieszkania. W ostatnich miesiącach 1944 r. szkołę przekształcono w szpital wojskowy (Lazaret). Po wojnie wznowiono działalność jako Szkoła Podstawowa nr 5 (chł.) i nr 6 (dz.). Dziś jest to Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego (nadano 1 X 2004 r.). Pocztówkę wysłano ze szkoły w 1926 roku z pozdrowieniami od uczniów do byłej koleżanki szkolnej (na Pomorze). Ciepłe słowa dołączył również wychowawca klasy R. Kretschmer, późniejszy rektor Katholische Volksschule XV (obecnie SP nr 5). Po wielu dziesiątkach lat historia przywiodła z powrotem pocztówkę do miejsca wysłania.

Auf der Postkarte vom Jahre1912 (wurde abgeschickt im 1926), sieht man die Katolische Volksschule für Mädchen und Knaben, Zedlitzschule gennant, auf der Zedlitzstraße (jetzt ul. Królewska). Die Schule wurde in 1905 gebaut in neogothischen Stil, aus den roten Ziegel, von der firma Silber's aus Zabrze. In der Nähe sieht man die Toiletten und den Schulgarten. Den Bau hat der Stadt Hindenburg und Familie Henckel von Donnersmarck finanziert. Im Jahr 1906 die Schule hatte 24 Klassen - 746 Mädchen und 970 Knaben lernten dort. Im Jahr 1921 manche Klassenräumen dienten als Wohnungen. In den letzten Monaten 1944 die Schule verwandelte sich in ein Lazaret. Nach dem Krieg wurdie als Grundschule nr 5 (Knaben) und Grundschule nr 6 (Mädchen) wieder geöffnet. Heute ist die Grundschule nr 5 im Namen König Jan III Sobieski geweit (am 1.10.2004). Die Postkarte wurde aus der Schule im Jahr 1926 abgeschickt, mit herzlichen Grüssen an frühere Schulkameradin (aus Pommern). Man findet hier die Grüsse von dem Klassenlehrer R. Krestchmer. Nach dem vielen Jahren das Schicksal bringte die Postkarte zurück.

Pocztówka ze zbiorów Piotra Szafarza
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

Przedstawiona pocztówka z Zedlitzschule przy Zedlitzstraße 4 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4) jest pierwszą pocztówką wydaną po wybudowaniu i uruchomieniu szkoły w 1905 roku, a autorem projektu szkoły był gliwicki architekt E. Petzke. Prace budowlane szkoły prowadziła firma W.Silber'a (Baugeschäft und Dampfziegeleiwerke, Kronprinzenstrasse 84) z Zabrza. Jak na owe czasy szkoła posiadała nowoczesne wyposażenie: ogrzewanie parowe, oświetlenie gazowe, natryski, sprzęt szkolny wykonany z "amerykańskiego drewna"itp. Z lewej strony za szkołą znajduje się Wilhelmstrasse (ul. Sobieskiego), a za nią teren fabryki Drahtwerke und Seilfabriken Adolfa Deichsel'a (obecnie Zakłady Lin i Drutu "Linodrut"). Więcej na stronie w dziale: Szkoła nr 5.

Diese Postkarte von der Zedlitzschule bei Zedlitzstraße 4 (jetzt Szkoła Podstawowa nr 5 in Zabrze bei ul. Królewska 4) ist die erste Postkarte, die nach dem Bau der Schule ausgegeben wurde Im Jahre 1905. Diesen Bauprojekts machte ein Gleiwitzer Bauarchitekt E. Petzke. Die Bauarbeit wurde ausgefürt von der Firma Silbers (Baugeschäft und Dampfziegeleiwerke, Kronprinzenstrasse 84) aus Zabrze. Zur diese Zeit war die Schule neuzeitlich ausgebaut und eingerichtet: Dampfheizung, Gasbeleuchtung, Brausebad, Holzeinrichtung aus "amerikanischen Holz" u.s.w. Von der linken seite hinter der Schule ist die Wilhelmstraße (ul.Sobieskiego), danach sind Gebiete Drahtwerke und Seilfabriken von Adolf Deichsel. Mehr info auf der Seite: Szkoła nr 5.

Pocztówka ze zbiorów Piotra Szafarza
www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

MenuDobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć