Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

Zabrzańskie pocztówki przedwojenne

www.zabrze.aplus.pl

1

Budynek policji powstał w ramach planów rozbudowy Zabrza po nadaniu mu praw miejskich z dniem 1 października 1922 roku. Plany przeprowadzenia zmian, ich zakres, lokalizację oraz wygląd poszczególnych budynków zostały opracowane przez grupę architektów i budowniczych, którą nadzorował zabrzański radca budowlany dr Wolf. Zabrze zostało podzielone na dwie części: północną i południową. Granicą była Kronprinzenstraße (ul. Wolności).

Wydawca: Hindenburg O. S., Polizeiamt, "Quellenverlag" V. Diwisch, Steinheim/Main
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

2

Z rozległych planów w południowej części miasta zrealizowane budowle o podobnej architekturze i wyglądzie (budynki o prostopadłościennych kształtach pokryte klinkierową cegłą) to między innymi: Stadbad (Łaźnia miejska) Arbeitsamt (Urząd pracy) i widoczny tu imponujący Polizeiamt (Budynek policji). Po 1945 roku budynek wykorzystywany był nadal zgodnie ze swym przeznaczeniem oraz jako siedziba szkół.

Data stempla pocztowego na kartce 1935 rok.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

3

Po zakończeniu I wojny światowej nastąpił nagły wzrost liczby ludności napływającej do miast, również do Zabrza. Koniecznym stało się szybkie rozwiązanie narastającego problemu mieszkaniowego. Problem został rozwiązany poprzez budowę osiedli domów, w tym także osiedli tanich domów jednorodzinnych. Jednym z takich osiedli jest wybudowane Osiedle Południowe przy którym w 1929 roku oddano do użytku szkołę powszechną. Z powodu iż szkoła znajdowała się na granicy Lasu Guido (Guido Wald) nazywano ją Szkołą Leśną (Waldschule).

Hindenburg OS., Waldschule Eins.: E. Reiter "Quellenverlag" V. Diwisch, Steinheim/Main
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

4

W wyniku plebiscytu 20 marca 1921 roku oraz po zatwierdzeniu przez Radę Ambasadorów w dniu 20 października 1921 roku granica polsko-niemiecka przecięła powiat zabrski. Polska otrzymała prawie 60% obszaru powiatu zamieszkałego przez około 31% ludności. Po tym okresie do Zabrza zaczęła napływać ludność niemiecka z gmin przyznanych Polsce. Zaczęto budować dla nich osiedla mieszkaniowe oraz szkoły. Na pocztówce widoczna jest szkoła wybudowana przy osiedlu Południowym

www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

5

Najważniejszy z traktatów podpisanych po zakończeniu I wojny światowej to Traktat pokoju z Niemcami podpisany 28.06.1919 roku w Wersalu. Wszedł w życie 10.01.1920 roku. Wprowadził między innymi ograniczenie liczebności armii niemieckiej do 100 tys. żołnierzy, więc oddziały wojskowe zastępowano dobrze wyszkolonymi oddziałami policji. W 1925 roku oddano do użytku koszary policji wybudowane na terenie pomiędzy ulicami: Sosnitzaerstraße (ul. Roosevelta), Ebertstraße (ul. Gen de Gauule'a), Schillerstraße (ul. Reymonta)

Wydawca: Max Czech, Hindenburg, O.-S.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

6

Po zakończeniu I wojny światowej w dniu 28 czerwca 1919 roku. Niemcy i państwa zwycięskiej koalicji podpisały traktat wersalski. W części V traktatu pozwolono Niemcom na utrzymanie niewielkiej liczebnie i słabo uzbrojonej armii lądowej o liczebności do 100 tysięcy żołnierzy. Zakazano również wprowadzania powszechnego obowiązku służby wojskowej. W miejsce dotychczasowej armii została utworzona w roku 1919 Reichswehra.

Stempel pocztowy z 1932 roku.
www.zabrze.aplus.pl
www.zabrze.aplus.pl

7

Przedwojenny budynek niemieckiej policji przy zbiegu ulic De Gaulea i Roosevelta również po wojnie wykorzystywany był militarnie, jako jednostka tzw. wojsk budowlanych. Obecnie mieszczą się tam wydziały Politechniki Śląskiej i rożne inne instytucje.

www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

MenuDobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć