Zabrze Helenka

Dzielnice Zabrza

Osiedle Helenenhof

Powstanie osiedla Helenenhof postrzegać należy na tle głębokich przemian w strukturze urbanizacyjnej i mieszkaniowej regionu przemysłowego prowincji górnośląskiej...Sytuacja w powiecie Bytom - Tarnowskie Góry

Bytom przeżywał wówczas szczególne problemy w zakresie mieszkaniowym. Na początku lat trzydziestych w mieście rejestrowano 12,5 tys. uciekinierów z polskiego Górnego Śląska...Przygotowania do budowy osiedla

Naprzeciw tendencji do osiedlania się z dala od centrum wychodziła koncepcja tzw. osiedli zewnętrznych (AuBensiedlung), satelickich względem głównego ośrodka danego obszaru...

Budowa osiedla

Niemniej w lipcu - sierpniu 1929 r. rozpoczęły się prace budowlane na Helenenhofie. W ich trakcie powstać miało w pierwszej fazie 240-250 mieszkań, a w kolejnym...

Ludność

Od chwili poświęcenia osiedla do nowych mieszkań napływać poczęli lokatorzy. Ich liczba rosła w bardzo szybkim tempie. 1 czerwca 1930 r., według danych parafii w Stolarzowicach...

Szkoła i przedszkole

Wzrastało zaludnienie Helenenhofu, rosła też liczba dzieci w wieku szkolnym. Zorganizowanie placówki oświatowej było rzeczą konieczną, choć na pewno - nie prostą. Do szkoły...

Projekt utworzenia osobnej parafii

Helenenhof przydzielony został do parafii stolarzowickiej niejako automatycznie, ze względu na położenie na gruntach tejże gminy. Kuracja Chrystusa Króla (parafią stała się dopiero w 1940 r.) powstała...Epilog

W 1943 r. w statystykach parafii Chrystusa Króla w Stolarzowicach odnotowano: "Parafia liczy 8415 dusz, ale 1.10.1943 było na miejscu tylko 7876 osób. 998 mężczyzn pełni służbę wojskową w Wehrmachcie". Spośród czterech części parafii...Informacje dotyczące oś. Helenka, pochodzą z książki pt. "Helenka"
autor - Sebastian Rosenbaum

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć