Zabrze Helenka

Dzielnice Zabrza

Folwark Helenenhof

W połowie XIX w. powiat bytomski obejmował ogromną połać Górnego Śląska. W skład powiatu wchodziły nie tylko Bytom i okoliczne miejscowości, ale i Tarnowskie Góry, Królewska Huta (Chorzów), Katowice, Mysłowice oraz Zabrze. Największe prywatne posiadłości ziemskie tego obszaru należały...Dominium Stolarzowice i stolarzowickie folwarki

Nie jest rzeczą jasną, kiedy i w jakich okolicznościach folwark ten powstał. Według Rudolfa Kostorza pierwsza wzmianka o nim pochodzi z drugiej połowy XVIII w. miał on wówczas należeć do rodziny von Tieschowitz, właścicieli Rokitnicy...Helenenhof

Najmłodszym folwarkiem był Helenenhof. Dokładne ustalenie pochodzenia jego nazwy nie wydaje się możliwe. Wiązano je z imieniem małżonek już to któregoś z von Tieschowitzów, już to Hencklów von Donnersmarck. Rudolf Kostorz stwierdził, że nazwa wywodzi się od imienia żony starosty bytomskiego, Adolfa von Tieschowitza, rzecz w tym, że nazywała się ona Gertruda von Rawen...Informacje dotyczące oś. Helenka, pochodzą z książki pt. "Helenka"
autor - Sebastian Rosenbaum

Szukaj

Menu

Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć