Zabrze Helenka - stare zdjęcia

Dzielnice Zabrza

kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

Od momentu powstania osiedle Helenka podzielone było pomiędzy dwie parafie Chrystusa Króla w Stolarzowicach oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rokitnicy, przy czym z Rokitnicą powiązana była mniejsza część Helenki. Plany utworzenia parafii na Helence odżywające co jakiś czas do końca lat 70 nie doczekały się realizacji. W 1978r. proboszcz parafii rokitnickiej ks. Apolinary Czekański po długim oczekiwaniu i staraniach otrzymał zgodę władz miasta Zabrze na budowę kościoła na Helence.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

26 listopada 1978r. ks. bp Antoni Adamiuk dokonał uroczystego poświęcenia krzyża i miejsca gdzie miał być wybudowany kościól. Na wiosnę 1980r. rozpoczęły się prace budowlane. Koordynatorem prac przy budowie został ks. Herman Piechota. Przy budowie kościoła według projektu Stanisława Sepioła licznie brali udział mieszkańcy osiedla. Budowa kościóła pw. NMP Matki Kościoła została zakończona w 1988r. W dniu 9 października 1988r. na sumie o godzinie 15.00 bp Alfons Nosol dokonał uroczystego poświęcenia świątyni.

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć