Historia munduru górniczego

Zabrze i Śląsk

Już od czasów średniowiecza zawód górnika nobilitował i wyróżniał. Dawni górnicy, jako nieliczna i wyjątkowa grupa społeczna, zwolnieni byli od pańszczyzny i obowiązku służby wojskowej. Jeżeli walka zbrojna okazywała się konieczna, to łączyli się oni we własne oddziały pod dowództwem własnych zwierzchników.

Górnik posiadał prawo noszenia miecza, co stawiało go ponad stanem mieszczańskim i było jednocześnie prawie koniecznością, gdyż kopalnie leżały często w odległych, górzystych i gęsto zalesionych terenach. Dojście i sama praca wiązały się więc z licznymi niebezpieczeństwami.

Stan górniczy wyróżniało jeszcze wiele innych przywilejów jak np. zwolnienie nowych osad górniczych od podatku czy przywilej wyrębu lasów królewskich. Gwarkowie (to starsze określenie górnika wywodzące się z pojęcia "ugwarzyć się", naradzić się przed "szychtą" czyli pracą) odpowiedzialność ponosili bezpośrednio przed władcą państwa lub urzędem górniczym, wyłączeni byli zatem z zależności od właścicieli ziemskich. Byli ludźmi stanu wolnego.

Przedstawiciele tego zawodu zrzeszali się w cechu i posiadali własne symbole, obyczaje, święta i stroje. Strój dawnego górnika chronił go od występujących pod ziemią niebezpieczeństw. Okryciem wierzchnim był długi, pikowany na ramionach kaftan, na nogach spodnie lub nogawice i wysokie skórzane buty. Przed spływającą wodą zabezpieczał kaptur przedłużony zwykle w pelerynkę. Przy pracy w wyrobiskach z osypującymi się stropami chroniono głowę wysoką, sztywną czapką z której wywodzi się obecne górnicze czako. Kaftan przepasany był szerokim pasem z grubej skóry na którym zawieszano torbę z najpotrzebniejszymi podręcznymi narzędziami pracy jak lont, krzesiwo, nóż.

Jednak najbardziej charakterystycznym elementem wyposażenia był skórzany fartuch zwany łatą, także bergledrem (z Niemieckiego: bergleder), lub ośledrą. Noszony z tyłu na biodrach, służył jako podkładka do siedzenia lub pod kolana przy pracy na klęcząco. Był również "pojazdem" na którym zjeżdżano w głąb kopalni po wyłożonych w pochylni deskach.

Ze skórzaną łatą wiąże się jeden z najważniejszych obrzędów górniczych; tak zwany "skok przez skórę" w czasie którego młodzi adepci zawodu, po zdaniu egzaminu zobowiązani byli przeskoczyć przez łatę, po czym pasowani byli na górników. Specyficzność tego zawodu zaowocowała wytworzeniem się własnych symboli i barw. Najstarszym chyba znanym symbolem górnictwa był róg, którym gwarkowie średniowieczni zwoływali się w czasie poszukiwania złóż w terenie. Później zastąpiły go znane nam doskonale z górniczych czapek, skrzyżowane perlik i żelazko (po Śląsku: pyrlik i żelozko), najstarsze narzędzia górnicze. Są to młot i krótki kilof. Barwami górniczej braci są czarna, symbolizująca mrok podziemi i zielona jako wyraz tęsknoty za przyrodą i światem na powierzchni.

Jednak najbardziej charakterystycznym i łatwym do zauważenia elementem tożsamości tej grupy zawodowej od dawna już był i jest górniczy mundur.

Uroczysty mundur górników polskich
Uroczysty mundur górników polskich

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć

Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć