Moje Zabrze

Zabrzański dworzec kolejowy

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /

Pocztówka z roku ok. 1900

Pocztówka z roku ok. 1900

Pocztówka z roku ok. 1900

Pocztówka z roku ok. 1900

Na starych pocztówkach zauważymy, że około 1903 do budynku dworca przymocowano duże zadaszenie nad peronem pierwszym. Przypominał on wtedy wiele klasycznych dworców śląskich, z których w nienaruszonym stanie stoi do dzisiaj np.: dworzec w Prudniku.

Pocztówka w obiegu w roku 1903

Pocztówka w obiegu w roku 1903

Dworzec Zabrze. Fragment pocztówki w obiegu w 1907 roku.

Dworzec Zabrze. Fragment pocztówki w obiegu w 1907 roku.

Dworzec w Prudniku ma taki sam układ torów i peronów oraz zadaszenie jak początkowo dworzec w Zabrzu.
Foto: Andrzej Dutkiewicz 2006.
Dworzec w Prudniku ma taki sam układ torów i peronów oraz zadaszenie jak początkowo dworzec w Zabrzu.
Foto: Andrzej Dutkiewicz 2006.

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć

Dobrze wiedzieć

Dobrze wiedzieć

Zobacz również