Zabrzańskie ulice - inne

Zabrzańskie ulice

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

Na pocztówce po lewej stronie widoczna jest reklama firmy Edwarda Skoberli, która powstała w 1907r. Pierwszy sklep otwarty został przy Dorotheenstraße (ul. 3-go Maja), później przy Kaniastraße (ul. Padlewskiego) róg Dorotheenstraße (ul. 3-go Maja). W sklepie sprzedawano fortepiany, pianina, fisharmonie i inne instrumenty muzyczne oraz nuty. Sklep prowadził także sprzedaż rowerów i zabawek.

Wydawca: Ansichtskarten - Verlag u. Großhandel Hermann Schenke,
Hindenburg O.-S.
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

Po zakończeniu I wojny światowej w dniu 28 czerwca 1919r. Niemcy i państwa zwycięskiej koalicji podpisały traktat wersalski. W części V traktatu pozwolono Niemcom na utrzymanie niewielkiej liczebnie i słabo uzbrojonej armii lądowej o liczebności do 100 tysięcy żołnierzy. Zakazano również wprowadzania powszechnego obowiązku służby wojskowej. W miejsce dotychczasowej armii została utworzona w roku 1919 Reichswehra.

Stempel pocztowy 1932r.
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

3

Jej podstawowym zadaniem było utrzymywanie porządku wewnętrznego i ochrona granic. Reichswehra - (właściwie Reichswehr) niemiecka armia zawodowa. W związku z ograniczeniem liczebności armii, zaczęto tworzyć silne struktury policyjne. Na pocztówkach 4 i 5 przedstawione zostały koszary policji wybudowane w roku 1925 przy Sosnitzaerstraße (ul. Roosevelta) oraz prezydium policji wybudowane w 1930r. przy Hatzfeldstraße (ul. 1 Maja).

Stempel pocztowy 1942r.
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

4

Plany rozbudowy miasta oprócz budowy domów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej przewidywały także tworzenie parków, placów zieleni i terenów rekreacyjnych. Wiele razy w późniejszym okresie na pocztówkach i innych miejskich wydawnictwach pojawia się zwrot "Werkstadt im Grünen" - Miasto przemysłowe w zieleni. Widoczny na pocztówce plac zabaw został utworzony przy Kampfbahn-Allee (ul. Roosevelta) około 1940r. Oprócz piaskownic wybudowano brodzik z fontanną i kawiarnię.

Stempel pocztowy z 1941r.
Wydawca: C.W. Mierzwa, Hindenburg, Oberschl.
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

5

Imponująca regularnością swej zabudowy ulica o nazwie Kampfbahn-Allee nosi dziś imię Franklina Roosevelta. Ten wyjątkowo długi budynek mieszkalny wybudowano w 1932 roku na terenie tzw.: miasta południowego. Jego ascetyczna architektura moderny awansowała go do jednej z najciekawszych budowli miasta. Nazwę ulicy wzięto od wybudowanego w 1935 roku obecnego stadionu "Górnika Zabrze", którego pierwsza nazwa brzmiała Adolf-Hitler-Kampfbahn", czyli Arena Adolfa Hitlera. Pierwotna nazwa tej ulicy to ul: Sośnicka. (prowadząca do Sośnicy)

Wydawca: Verlag C. W. Mierzwa Hindenburg Oberschlesien.
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć