Zabrzańskie ulice - inne

Zabrzańskie ulice

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

Najważniejszy z traktatów podpisanych po zakończeniu I wojny światowej to Traktat pokoju z Niemcami podpisany 28.06.1919 w Wersalu. Wszedł w życie 10.01.1920r. Wprowadził między innymi ograniczenie liczebności armii niemieckiej do 100 tys. żołnierzy, więc oddziały wojskowe zastępowano dobrze wyszkolonymi oddziałami policji. W 1925r. oddano do użytku koszary policji wybudowane na terenie pomiędzy ulicami : Sosnitzaerstraße (ul. Roosevelta), Ebertstraße (ul. Gen de Gauule'a), Schillerstraße (ul. Reymonta)

Wydawca: Max Czech, Hindenburg, O.-S.
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

Na pocztówce przedstawiono panoramę ulicy Fryderyka Karola Wielkiego księcia Badenii (Friedrich Karlstraße, ul. Wandy). Ulica tą nazwę otrzymała w 1905r. Do tego roku nazywała się Alte Kronprinzenstraße. Do momentu wybudowania linii kolejowej Wrocław - Mysłowice przebiegała tędy ulica Następcy Tronu (ul. Wolności). Po wybudowaniu torów kolejowych bieg jej zmieniono, a nad nową odcinkiem wybudowano wiadukt.

Wydawca: Ansichtskarten-Verlag u. Großhandel Herman Schenke, Hindenburg O.-S.
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

3

Spis firm wydany w październiku 1933r. (Führer Branchenverzeichnis Christlich Deutscher betriebe durch Groß=Hindenburg) informuje nas iż w Zabrzu w owym czasie w czterech punktach miasta można było oglądnąć film: w kinie Apollo przy ul. 3-go Maja 32, w Bürger Kino przy ul. Szczęść Boże 17, w Metropol Theater przy ul. Wolności 427, którego właścicielem był K. Hornig oraz w Nordlichtspiele przy ul. Wolności 179. Widoczne na pocztówce kino Lichtspielhaus zlokalizowane przy ul. Padlewskiego 4 było w tym czasie nieczynne.

Stempel pocztowy z 1921r.
Wydawca: Neumanns Papier und Schreibwaren Großhandlung, Gleiwitz
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

4

W książce adresowej z 1938r. miejsc, w których można było oglądać film jest już 8. Już otwarte jest kino widoczne na pocztówce - Lichtspielhaus na ul. Padewskiego 4, a także Lichtburg na Placu Wolności, Union-Lichtspiele na ul. Lompy 30 i kino nie wymienione z nazwy na ul. Chrobrego.

Stempel pocztowy z 1917r.
Wydawca: Grach, Verl.-Anstalt G.m.b.H. Breslau
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

5

Pierwsze budynki mieszkalne przeznaczone dla pracowników Huty Donnersmarcka wybudowane zostały pod koniec XIX w. przy ul. Jagiellońskiej i ul. Koźlika. Wybudowane domy robotnicze posiadały niski standard. Budynki o lepszym standardzie zaprojektowane prze grupę architektów berlińskich powstały w latach 1902 - 1910. Nowe osiedle zostało podzielone na część socjalną i mieszkalną. Są to ul.Stalmacha, Bytomska, Cmentarna. Należy jednak zaznaczyć, że robotnicy pracujący w hucie otrzymywali płace niższe o kilka fenigów od średnich zarobków na Górnym Śląsku.

Stempel pocztowy z 1913r.
Wydawca: Verlag Dagobert Kaiser, Zabrze
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

6

W widocznych na pocztówce domach zlokalizowanych przy Haldenstraße (ul. Stalmacha) wybudowanych przez Hutę Donnersmarcka mieszkali urzędnicy pracujący w hucie. Oprócz budynków mieszkalnych, dla utrzymania i rozwoju tężyzny fizycznej została wybudowana sala gimnastyczna. Z sali mogli korzystać pracownicy huty oraz osoby obce po wniesieniu opłaty. Z sali korzystali także uczniowie zabrzańskich szkół, które nie posiadały sal gimnastycznych.

Stempel pocztowy z 1931r.
Wydawca: Trinks & Co., G.m.B.H., Leipzig.
www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć