Zabrzańskie pocztówki powojenne

Zabrzańskie pocztówki powojenne

www.zabrze.aplus.pl

1

Ten stary pojazd na pierwszym planie to polski samochód dostawczy "Nysa" z lat 60-tych. Za nim widzimy fragment wybudowanego w latach 1926-28 gmachu I Liceum i Gimnazjum przy ulicy Wolności. Przed wojną była to Szczeponik - Schule. (Thomas Szczeponik był przed wojną rzecznikiem mniejszości niemieckiej na polskim Górnym Śląsku). Po wojnie liceum nosiło imię Lenina.
Widokówka zatytułowana jest Zabrze Filharmonia Górnicza. Zabrzańska orkiestra miała tam niegdyś swoją siedzibę.

www.zabrze.aplus.pl

2

Tak wyglądała w latach 60-tych ulica Nikosa Belojannisa (grecki komunista) z osiedlem Barbary i dworcem autobusowym w tle. Obecnie, jak i przed wojną ulica ta nosi imię wielkiego niemieckiego pisarza jakim był Johann Wolfgang von Goethe. Stojące przy ulicy budynki mieszkalne wybudował w roku 1935 Miejski Bank Budowlany (Stadtbaubank) miasta Hindenburg OS.

www.zabrze.aplus.pl

3

Plac Krakowski do 1945 roku nazywał się Schecheplatz. Stoi przy nim jeden z najciekawszych projektów budowlanych miasta, wybudowany w latach 1927-27, pokryty klinkierową cegłą Stadtbad, czyli Łaźnia Miejska. Tuż obok wzniesiono poświęcony w 1874 roku kościół ewangelicki.

www.zabrze.aplus.pl

4

Ta i kilka następnych widokówek przedstawiają budynek otwartego w 1901 roku kasyna dla pracowników huty "Donnersmarck". Jego przeznaczenie i ukształtowanie otoczenia zmieniały się w ciągu ponad stu lat wielokrotnie. W czasach gdy służył jako kasyno, odbywały się w jego sali teatralnej gościnne występy zespołów aktorskich i muzycznych. Kasyno słynęło z corocznych, wydawanych z okazji urodzin cesarza balów w strojnej "Sali Bismarcka".
Na tym zdjęciu z lat 50-tych w budowli mieści się siedziba działającego pod egidą Związku Zawodowego Hutników "Związkowego Domu Kultury przy Hucie Zabrze". W tej placówce działał również od roku 1945 bardzo dobry amatorski zespół teatralny przy hucie "Zabrze".

www.zabrze.aplus.pl

5

W roku 1959 dom kultury przekształcono w pierwszą i jak dotąd jedyną zawodową scenę teatralną w Zabrzu "Państwowy Teatr Nowy w Zabrzu". Później nadano mu imię znanego śląskiego pisarza Gustawa Morcinka. W roku 1967 budynek przebudowano i odnowiono. Zmienił się również kształt okna nad głównym wejściem. Przed wejściem postawiono małą halę ze szkła, którą zabrzanie nazwali szybko akwarium. Teatr Nowy szybko zdobył sobie renomę w kraju. Oprócz znakomitego stałego zespołu z zabrzańską sceną współpracowało już wielu innych bardzo renomowanych aktorów, reżyserów, scenografów czy muzyków takich jak: Adam Hanuszkiewicz, Gustaw Holoubek, Xymena Zaniewska, Krzysztow Penderecki, Józef Skrzek.

www.zabrze.aplus.pl

6

W 1963 roku aktywność swą rozpoczęła tzw.: Scena Literacka, której przedstawienia nastawione były na szczególnie wymagającą artystycznie publiczność. Zabrzanie mogli również zobaczyć premiery autorów o rodowodzie śląskim takich jak Albin Siekierski, Stanisław Piskorz, a przede wszystkim zabrzanin, autor Starego Porfela, Transferu czy Senatora, Stanisław Bieniasz. Tenże, był również inicjatorem odbywającego się od roku 2000 Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej "Rzeczywistość przedstawiona".

www.zabrze.aplus.pl

7

W roku 2003 byłe kasyno poddano renowacji. Odnowiono również elewację, oknu nad wejściem przywrócono pierwotny wygląd. Zlikwidowano "akwarium". Nazwę "Państwowy Teatr Nowy w Zabrzu" skrócono, od 1994 roku zabrzańska scena nazywa się po prostu "Teatr Nowy".

www.zabrze.aplus.pl

8

Dzień górniczego święta Barbórki był wyjątkowy dla Zabrza roku 1959. Otwarto wówczas Halę Ludową, tak brzmiała pierwsza nazwa znanego wszystkim zabrzanom i nie tylko "Domu Muzyki i Tańca". Pierwszą zorganizowaną tam imprezą były obchody Barbórki, a już niedługo później gościł tam z koncertem światowej sławy pianista Artur Rubinsten.

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć