Zabrzańskie pocztówki powojenne

Zabrzańskie pocztówki powojenne

www.zabrze.aplus.pl

1

Widoczny w środku budynek o nowoczesnym kształcie to jeden z najciekawszych obiektów architektury Zabrza, zaprojektowany w 1929 roku przez światowej rangi architekta z Koloni Dominikusa Böhm i inżyniera Rimpel przy współudziale ówczesnego architekta miejskiego (Stadtbaurat) doktora inżyniera Wolfa. Wybudowany został jako siedziba Miejskiej Kasy Oszczędności, służył po wojnie zabrzańskiemu "Mostostalowi". Budynek posiadał stalowy szkielet co umożliwiało swobodne kształtowanie i zmiany jego przestrzeni wewnętrznej. Styl architektoniczny tej budowli nazywa się funkcjonalizmem. Jej głównym atrybutem jest symetryczny kształt fasady z górnośląskiego klinkieru (rodzaj cegły) i rzędów okien. Główną zasadą funkcjonalizmu było podporządkowanie stylu budowli jej funkcji.
Pocztówka wydawnictwa "Ruch" przedstawia stan z lat 50-tych.

www.zabrze.aplus.pl

2

Budynek zaopatrzony został w przeszkloną, widoczną z ulicy po stronie zachodniej klatkę schodową z widoczną z zewnątrz windą. Na tej i poprzednich pocztówkach widzimy go jeszcze w pierwotnej formie. Taki sam, bliźniaczy dom według projektu Dominikusa Böhma o nazwie "Kolpinghaus" postawiono w tym samym czasie w Koloni.

www.zabrze.aplus.pl

3

Na przełomie lat 50-tych i 60-tych dokonano przebudowy budynku na trwale uszkadzając jego architektoniczną formę. Wymieniono okna na trochę większe, dołożono rząd okien na ostatniej kondygnacji i rozbudowano ją, co widoczne jest już na tej pocztówce. Elementem nośnym budynku jest stalowy szkielet co pozwalało na dowolne kształtowanie przestrzeni użytkowej wnętrz i tworzenie bardzo dużych pomieszczeń. Po wojnie zdecydowano się jednak na utworzenie wielu małych biur.

www.zabrze.aplus.pl

4

Budynek "Mostostalu", pierwotnie Miejskiej Kasy Oszczędności, nie jest jedyną kreacją tego światowej klasy architekta w Zabrzu. Jego zdolnościom zawdzięczamy również plac Romualda Traugutta, niegdyś Kamilianów, a przede wszystkim kościół św. Józefa. Dominikus Böhm urodził się w roku 1880 w Jettingen w rodzinie szwabsko-bawarskiej. Jego ojciec był właściecielem biura budowlanego. Uczył się w Augsburgu i Stuttgarcie. Najważniejszym etapem jego życia zawodowego była jego działalność w Kolonii gdzie pracował i uczył się. W 1934 roku faszyści zwolnili go z pracy. Aktywnie działał również po wojnie. Otrzymał ordery od prezydenta Niemiec i papieża Piusa XIII. Zmarł w 1955 roku w Kolonii.

www.zabrze.aplus.pl

5

W "kanionie" ulicy Wolności mijają się dwa długie pociągi tramwajów linii 4. Na parterach widocznych kamienic uderzają puste lub nawet zaklejone wystawy sklepowe. Widocznie był to właśnie czas któregoś z wielu kryzysów gospodarczych, które raz po raz wstrząsały Zabrzem i krajem w tamtych czasach i nie było akurat żadnego z świąt państwowych aby udekorować sklepowe witryny we wstążki i obrazki z portretem dygnitarzy partyjnych lub państwowych.

www.zabrze.aplus.pl

6

Tak wyglądał odcinek ulicy Wolności między placem Wolności a ulicą Karola Miarki w roku 1956. Drogą "zasuwa" pierwszy "wykwit" polskiej powojennej motoryzacji, produkowana na licencji radzieckiej "Pobiedy" (której pierwowzorem był niemiecki Opel Kapitan) limuzyna "Warszawa".
Widokówkę wydało PTTK z dopiskiem "Cały naród buduje swoją Stolicę" i z haraczem na ten cel w wysokości 10 gr. dodatkowo.

www.zabrze.aplus.pl

7

To kolejna już pocztówka wykonana metodą chałupniczą. Normalna fotografia z nierównym podpisem i kilkoma odręcznymi liniami na odwrocie. Przedstawia spojrzenie od strony przejścia podziemnego pod torami koło dworca w stronę hotelu i ulicy Wolności. W obiegu była w roku 1963, ale zdjęcie jest co najmniej 10 lat starsze.

www.zabrze.aplus.pl

8

Na tej pocztówce "Ruchu" z lat 60-tych widzimy to samo ujęcie z nieco innej perspektywy. Przybyło kolorowych reklam nad sklepami. W slepie "Storczyk" sprzedawano odzież dziewczęcą i chłopięcą, a mieszczące się obok zakłady fryzjerski i fotograficzny przetrwały do XXI wieku.

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć