Zabrzańskie pocztówki powojenne

Zabrzańskie pocztówki powojenne

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

1

Na prezentowanej pocztówce wydanej przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Katowicach przedstawiono: na górnym lewym obrazku wnętrze Urzędu Pocztowego Zabrze 7 zlokalizowanego w Mikulczycach przy ul. Brygadzistów 2, na prawym górnym obrazku Urząd Pocztowy nr 2 zlokalizowany na Zaborzu, na dwóch dolnych obrazkach widok ogólny i wnętrze Urzędu Pocztowego Zabrze 1 przy Placu Dworcowym.

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

2

Na pocztówce widoczny jest odsłonięty w 1992 roku przy Alei Bohaterów Monte Cassino pomnik poświęcony żołnierzom 2 Korpusu Wojska Polskiego poległym w Bitwie o Monte Cassino w 1944 roku. 16 maja 1993 roku poświęcono pomnik.

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

3

Na pocztówce widoczne są budynki filii Śląskiej Akademii Medycznej w Rokitnicy. 20 marca 1948 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie o założeniu Akademii Lekarskiej w Bytomiu. W 1950 roku została zmieniona nazwa uczelni na Śląską Akademię Medyczną im. Ludwika Waryńskiego.

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

4

We wtorek 23 września 1986 roku zmarł ksiądz prałat Franciszek Pieruszka, który przez 48 lat był proboszczem parafii św. Anny. 28 listopada 1986 roku w czasie wieczornej Mszy św. nastąpiło kanoniczne wprowadzenie nowego proboszcza ks. Józefa Kusche.

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

5

Na pocztówce widoczna jest próba Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca "Mikulczyce". Zespół ten rozpoczął swoją działalność w 1948 roku, jako zespół taneczny przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym PGR w Zabrzu Mikulczycach. W owym czasie był jednym z czołowych zespołów tego typu w Polsce.

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

6

Kiedy wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 roku przyłączające Rokitnicę do Zabrza. Śląska Akademia Medyczna natychmiast znalazła swoje miejsce w Zabrzu. Tak jak i kiedyś, tak i dziś głównym celem działalności ŚLAM jest kształcenie lekarzy na najwyższym światowym poziomie.

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

7

1 stycznia 1998 roku dekretem Nr 2377/97/L ks. bpa Jana Wieczorka Ordynariusza Diecezji Gliwickiej erygowano tymczasową parafię św. Wojciecha. Proboszczem zostaje dotychczasowy wikariusz parafii św. Teresy ks. Andrzej Mikuła. Parafia należy do dekanatu Zabrze Mikulczyce. Podczas wizyty w dniach 15 i 17.06.1999 Ojca Świętego Jana Pawła II w Gliwicach poświęcony został Kamień Węgielny pod budowę kościoła. 20 sierpnia 1999 przywieziony został z Gliwic Krzyż Papieski. Postawiony został na placu przy kościele św. Wojciecha.

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

8

Na pocztówce po lewej stronie widoczny jest kościół św. Anny, który na stulecie konsekracji kościoła w 2000 roku odnowiono, pomalowano i pozłocono na nowo ołtarze, wykonano renowacji ołtarzy, figur i malowideł. Po prawej stronie widoczna jest odnowiona fasada Domu Muzyki i Tańca.

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

9

W broszurce Zabrze - przewodnik po mieście wydanej przez Towarzystwo Miłośników Zabrza w 1968 roku pod hasłem Hotel napisano "Jedyny w Zabrzu, ale za to jeden z większych na Śląsku hotel "Przodownik", mieści się nad restauracją "Fregata" przy ul. Wolności 305. 130 łóżek."

www.zabrze.aplus.pl - kliknij, zobacz duże zdjęcie

10

Po lewej stronie pocztówki widoczne są wybudowane pod koniec lat 60 XX wieku 11 piętrowe wieżowce tworzące obecnie osiedle "Barbary". Wybudowanych zostało 6 wieżowców. Na wprost fragment ul. Wolności ze "sklepikami w przerwie".

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć


Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć